มีบัญชีอยู่แล้ว?
มองโอกาสการลงทุน ท่ามกลางวิกฤติพลังงานจีน
โดย คุณนาวิน อินทรสมบัติ
รองกรรมการผู้จัดการ สายงานจัดการลงทุนต่างประเทศ บลจ.กสิกรไทย
มองโอกาสการลงทุน ท่ามกลางวิกฤติพลังงานจีน
Highlight :
- จากเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนเป็นศูนย์ ภายในปี 2060 ของจีน ประกอบกับราคาถ่านหินที่พุ่งขึ้นจากอุปสงค์ที่เพิ่มขึ้นทั่วโลก ทำให้จีนประสบปัญหาขาดแคลนไฟฟ้าอย่างหนัก
- จีนแก้เกมวิกฤติพลังงานด้วยการผ่อนคลายภาษีศุลกากร ทำให้บริษัทพลังงานในจีนสำรองถ่านหินได้เพิ่มขึ้น พร้อมผ่อนคลายเป้าหมายการปล่อยมลพิษในระยะสั้น แต่ในระยะยาวก็ยังคงให้ความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนไม่เปลี่ยนแปลง
- หลายฝ่ายมองว่าวิกฤติพลังงานในจีนจะคลี่คลายในปลายปีนี้และดีขึ้นช่วงต้นปีหน้า ขณะที่ในระยะยาวจะมีโอกาสการเติบโตของกลุ่มธุรกิจพลังงานทดแทนและธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- กองทุน K-CHINA มีกระจายการลงทุนไปยังธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพลังงานทดแทน เพราะมองเห็นโอกาสการเติบโต พร้อมเชื่อมั่นว่าจีนจะขึ้นเป็นเบอร์ 1 ด้านพลังงานหมุนเวียนและรถยนต์ไฟฟ้าได้
ขณะนี้ หลายประเทศกำลังเผชิญวิกฤติขาดแคลนพลังงาน โดยเฉพาะจีนที่ประสบปัญหานี้อย่างหนัก จนอาจส่งผลกระทบต่ออัตราการเติบโตของเศรษฐกิจจีนในปีนี้ที่มีแนวโน้มชะลอตัวลง ต้นตอของเรื่องนี้เกิดจากอะไร ท่ามกลางวิกฤติยังมีโอกาสในการลงทุนอยู่ไหม มาดูกัน
✅จากเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนสู่ปัญหาขาดแคลนไฟฟ้า
อย่างที่ทุกคนทราบกัน จีนเป็นประเทศที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนมากที่สุดในโลกซึ่งเป็นต้นเหตุของภาวะโลกร้อน จีนได้ตระหนักถึงปัญหานี้ดี จึงตั้งเป้าหมายลดการปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์ให้ได้ภายในปี ค.ศ. 2060
ซึ่งปริมาณมลพิษจะขึ้นถึงระดับสูงสุดก่อนปี 2030 และใช้เวลา 30 ปีในการบรรลุเป้าหมาย น้อยกว่าสหรัฐฯ ที่ตั้งเป้าไว้ภายใน 45 ปี และสหภาพยุโรปที่ 60 ปี โดยเรื่องการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ถือเป็นวาระสำคัญที่อยู่ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติของจีนฉบับที่ 14 ด้วย
ด้วยเหตุนี้ ทางการจีนได้มีการใช้มาตรการ Dual Control of Energy โดยเป็นการตั้งเป้าการใช้ไฟฟ้าโดยรวมให้ลดลงและการลดปริมาณอุตสาหกรรมที่ต้องมีการใช้ไฟฟ้าในปริมาณจำนวนมากลง
ซึ่งมาตรการดังกล่าวถูกใช้เป็นหนึ่งในตัวประเมินผลงานของรัฐบาลท้องถิ่นแต่ละแห่ง ทำให้เกิดการระงับการจ่ายไฟฟ้าบางส่วนในหลายพื้นที่ เพื่อลดการใช้พลังงาน และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศ
แม้จะช่วยลดปริมาณมลพิษลง แต่กลับสร้างปัญหาใหม่ขึ้นมาแทน เพราะหลายมณฑลในจีนขาดแคลนไฟฟ้า เกิดความติดขัดต่อการใช้ชีวิตของประชาชน รวมถึงภาคอุตสาหกรรมที่ต้องระงับการผลิตชั่วคราว ซึ่งส่งผลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
✅ราคาถ่านหินแพงขึ้นจากความต้องการที่พุ่งพรวด
จีนใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงหลักในการผลิตพลังงานไฟฟ้า ซึ่งปริมาณมากกว่าครึ่งเป็นการนำเข้าจากต่างประเทศ เดิมนำเข้าจากออสเตรเลียซึ่งเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ แต่ที่ผ่านมาจีนกับออสเตรเลียมีความสัมพันธ์ทางการทูตที่ไม่สู้ดีนัก ทำให้จีนยกเลิกการนำเข้าถ่านหินจากออสเตรเลีย
ขณะที่ราคาถ่านหินจากแหล่งอื่นเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เห็นได้จากบริษัทถ่านหินของอินโดนีเซียและอินเดียที่มีราคาหุ้นพุ่งขึ้นกว่า 70% และ 30% ตามลำดับ
ด้านบริษัทพลังงานของจีนไม่สามารถส่งต่อต้นทุนที่สูงขึ้นเหล่านี้ได้ และไม่เต็มใจที่จะจ่ายกระแสไฟฟ้าโดยที่ขาดทุน ทำให้ลดการจ่ายไฟฟ้าลงสวนทางกับความต้องการที่เพิ่มขึ้น
นับตั้งแต่วิกฤติโควิด-19 จนถึงปัจจุบัน จีนมีการฟื้นตัวในภาคอุตสาหกรรมอย่างแข็งแกร่ง ทำให้ความต้องการใช้พลังงานเพิ่มขึ้น แต่ผู้ผลิตในประเทศไม่สามารถขุดเจาะพลังงานมากเกินจนขัดต่อนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมที่รัฐบาลกำหนดได้
เมื่ออุปสงค์ที่แข็งแกร่งมาปะทะกับอุปทานที่ตึงตัว จึงกลายเป็นวิกฤติด้านพลังงานแบบที่จีนกำลังเผชิญอยู่นั่นเอง
✅มาตรการต่าง ๆ ที่จีนใช้แก้เกมวิกฤติพลังงาน
เพื่อแก้ปัญหาด้านพลังงานในจีน คณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติ จึงออกมาตรการผ่อนคลายภาษีศุลกากร ทำให้บริษัทพลังงานในจีนมีการสำรองถ่านหินเพิ่มขึ้น และนำเข้าเพิ่มขึ้นเล็กน้อย
ล่าสุดมีการผ่อนคลายเป้าหมายการปล่อยมลพิษลงแล้ว ทำให้เพิ่มกำลังการผลิตถ่านหิน อนุมัติให้ผู้ผลิตไฟฟ้าขึ้นราคาไฟฟ้า พร้อมใช้นโยบายอุดหนุนบริษัทพลังงานที่ขาดทุน
ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นมาตรการระยะสั้นเท่านั้น เพราะในระยะยาวจีนก็ยังคงให้ความสำคัญกับการมีสิ่งแวดล้อมที่ดี เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนไม่เปลี่ยนแปลง
หลายฝ่ายมองว่า เศรษฐกิจจีนในไตรมาสสุดท้ายของปีอาจชะลอตัวลงกว่าที่คาดการณ์ไว้ อย่างไรก็ดี รัฐบาลได้มีนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจออกมาชดเชยในบางส่วนเพื่อไม่ให้กระทบเศรษฐกิจมากจนเกินไป
โดยมองว่าปัญหาการขาดแคลนไฟฟ้าจะคลี่คลายในช่วงปลายปีนี้และดีขึ้นตั้งแต่ต้นปีหน้าเป็นต้นไป ขณะที่ในระยะยาวก็จะเป็นโอกาสการเติบโตของกลุ่มธุรกิจพลังงานทดแทนและธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
✅มุมมองของ KAsset ต่อโอกาสด้านการลงทุนในจีน
รัฐบาลจีนหันมาให้ความสําคัญกับการพัฒนาด้านพลังงานที่มีคุณภาพสูงควบคู่กับการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน อีกทั้งความต้องการเป็นเบอร์ 1 ของโลกในด้านพลังงานหมุนเวียนและรถยนต์ไฟฟ้า
ซึ่งการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งและการสนับสนุนของรัฐบาลจีน ทำให้จีนกลายเป็นตลาดรถยนต์ไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในโลกในขณะนี้ ซึ่งจีนมีห่วงโซ่อุปทานที่สมบูรณ์มากตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำของอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า จนสามารถเข้าไปแย่งส่วนแบ่งการตลาดจากเกาหลีและญี่ปุ่นมาได้
ด้านพลังงานทดแทน ช่วงทศวรรษที่ผ่านมา จีนมีความโดดเด่นในห่วงโซ่อุปทานการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์เป็นอย่างมาก เราจึงยังมองเห็นโอกาสอีกมากสำหรับผู้ผลิตจีนทั้งโอกาสจากตลาดในประเทศ ตลาดโลก หรือแม้กระทั่งการก้าวขึ้นเป็นผู้นำในความต้องการใหม่ ๆ ที่นำตลาดอื่น
โดยกองทุน K-CHINA ได้มีการกระจายการลงทุนไปยังธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพลังงานทดแทน เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม รวมถึงห่วงโซ่อุปทานที่เกี่ยวกับการผลิตแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า
เนื่องจากผู้จัดการกองทุนของกองทุนหลัก J.P. Morgan Funds – China Fund, Class JPM China I (acc) - USD ที่ K-CHINA เข้าไปลงทุนเล็งเห็นว่า ธุรกิจดังกล่าวมีโอกาสการเติบโตในระยะยาวที่โดดเด่น ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
👉ดูรายละเอียดเกี่ยวกับกองทุนเพิ่มเติม คลิก https://bit.ly/3jE77hb
📱สนใจลงทุนสามารถเปิดบัญชีกองทุน และซื้อได้เลยง่าย ๆ ผ่านแอปฯ K-My Funds คลิก https://bit.ly/30Ggoip
#KAsset #KBankLive
  • กำลังนิยมในบล็อกดิต
   พระกระยาหารทรงโปรด 5 อย่าง รัชกาลที่9 ตามรอยอาหารของพ่อ 1. ผัดคะน้า (หมูน้อยๆผักมากๆ) 2. ผัดถั่วลันเตา 3. ผัดถั่วงอก ไม่ใส่ต้นหอม (ทรงไม่โปรดต้นหอม) 4. ปูเค็มต้มกะทิ 5. ผัดพริกขิงปลาฟู โดยขออนุญาตอ้างอิงจาก หนังสือใกล้เบื้องพระยุคลบาท โดย คุณลัดดา ซุบซิบ ในหลวงโปรดเสวยอาหารอ่อนแบบอาหารฝรั่ง อาหารไทย โปรดผัดผักทุกชนิด เช่น ผัดคะน้า ผัดถั่วงอก ผัดถั่วลันเตา โดยใส่ผักให้มากๆ หมูเนื้อใส่น้อยๆ อาหารว่างเคยโปรด หูฉลามและบะหมี่ จะใส่หน้าหมูแดง หน้าเป็ด หน้าปู ได้ทั้ง นั้น แต่ต้องไม่ใส่ผักชี ใบหอม ต้นหอม และตังฉ่าย เครื่องดื่ม โปรดโอวัลตินเป็นพิเศษ เคยเสวยวันหนึ่งๆ หลายครั้ง น้ำ ชา กาแฟ ไม่มากนัก พระกระยาหารหรือเครื่องเสวยประจำวันมีเครื่องกลางวัน ซุปอาสาเรน ซุปใสใส่ไข่ สปาเกตตีมิลานเนส แกงจืดเซ่งจี้ ผัดไก่เล่าปี่ ปูเค็มต้มกะทิ หลนปลากุเรา ผัดเผ็ดปลาดุกทอด ฟู กล้วยหักมุกเชื่อม ไอศกรีม ผลไม้ การปรุงรสชาติในคลิปสีดีโอ อาจมิได้ตามตำรับของวังนะ คะ ทางเพจขออนุญาตปรุงแบบสมัยก่อน ที่แม่เคยทำให้ทาน เมื่อก่อนไม่ได้มีเครื่องปรุงมากนัก จึงใช้เพียง ซอสปรุงรส และน้ำตาลทราย แต่ปรุงใหม่ ทานร้อน วัตถุดิบสดใหม่จะยิ่ งอร่อยค่ะ ทีมงานครบเครื่องเรื่องเบเกอรี่และท่องเที่ยวขอน้อมส่งเสด็จ พระบาทสมเด็จพระ ปรมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร สวรรคาลัย ทุกไลค์ ทุกแชร์ ทุกการติดตาม ทุกคอมเมนท์ และ ทุกการอ่าน คือกำลังใจที่ดีที่สุดของเรา ขอบคุณ ทุกๆท่านนะครับ🙏🙏🙏
   ชาวเน็ตแห่อาลัย "ใบคา" เจ้าของเพจดัง ชะนีมีกล้าม เสียชีวิต ขอแสดงความเสียใจ "ใบคา" เจ้าของเพจดัง ชะนีมีกล้าม เสียชีวิตแล้วจากอุบัติเหตุ พี่ชายแท้ๆแจ้งข่าวพร้อมโพสต์แสดงความอาลัยถึงน้องสาว
   เปิดประวัติ "แม่ชีศันสนีย์" ผู้ก่อตั้งเสถียรธรรมสถาน ก่อนคืนสู่ธรรมชาติอย่างสงบ ย้อนประวัติ "แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต" ผู้ก่อตั้งเสถียรธรรมสถาน จากอดีตนางงาม สู่แม่ชีที่อุทิศตนให้พระพุทธศาสนา
   EP.2 บทสรุปคดี‼️คุณพ่อตามหาลูกน้อยที่โดนลักพาตัวไปนานถึง 14 ปีจนเจอ🔥 กับเรื่องราวชีวิตของลูกระหว่างที่หายตัวไป โพสต์ก่อนนี้ทางเพจได้นำเสนอเรื่องราวข่าวดังในโลกออนไลน์จีนเมื่อช่วง 1-2 วันนี้ เกี่ยวกับคุณพ่อชาวจีนที่ตามหาลูกที่โดนลักพาตัวไปนานถึง 14 ปี
   ดูทั้งหมด