1) สงสัยหรือไม่รู้ ต้องถามค่ะ
ถาม = เราจะโง่แค่ 5 นาที (ก่อนถาม)
แต่ถ้าไม่ถาม = เราจะโง่ตลอดไป ค่ะ
2) ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และยอมรับความ
เปลี่ยนแปลงค่ะ
2 ถูกใจ
207 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...