มีบัญชีอยู่แล้ว?
ช่วงนี้จะเป็นช่วงงบไตรมาส 3/ 2564 ของบริษัทต่างๆ ออกมาให้ได้อ่านกัน ซึ่งปกติงบไตรมาสจะอออกภายใน 45 วัน หลังจากวันที่ปิดงบ ซึ่งงวดงบ 3/ 2564 ปิดงบเมื่อ 30 ก.ย. 64
มาลองค่อยๆ อ่านงบการเงินในหุ้นที่เราสนใจกัน โดยโพสนี้ แนะนำวิธีการอ่านงบการเงิน
ใครรู้สึกว่างบการเงินอ่านยาก ลองนำ 5 ขั้นตอนเหล่านี้ไปปรับใช้กันดูนะ แล้วจะเข้าใจความหมายที่ซ่อนอยู่ในงบการเงินมากขึ้น
5 ขั้นตอนการอ่านงบการเงิน
1. รู้จักบริษัท
การจะอ่านงบการเงิน และตีความหมายที่ซ่อนอยู่ ในตัวเลขเหล่านั้นได้ดีขึ้น เราต้องรู้จักบริษัทที่เรากำลังอ่านงบว่า บริษัททำมาหากินอะไร มีอะไรที่มากระทบกับบริษัทได้บ้าง คู่แข่งเป็นยังไง
ถ้าใครยังไม่รู้จักบริษัทที่เรากำลังจะอ่าน แนะนำให้อ่านใน 56-1 หรือที่เรียกว่า “แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี” จะมีให้โหลดอ่านได้ในเว็บไซต์ของ set ตรงหุ้นที่เราสนใจ ในหัวข้อ "บริษัท/หลักทรัพย์" อ่านในส่วนของ Business ที่อยู่ใน 56-1 ก่อน แต่ถ้าใครรู้จักและเข้าใจบริษัทที่เราจะอ่านงบอยู่แล้ว ก็ข้ามไปขั้นตอนที่ 2 กันได้เลย
2. อ่านรายงานผู้สอบบัญชี
Auditor report ที่เป็นไฟล์ที่อยู่ใน zip file เดียวกับงบการเงินฉบับเต็มนะ ซึ่งรายงานผู้สอบบัญชีจะมี 5 แบบ ถ้าเป็นแบบ “ไม่มีเงื่อนไข” และ “ไม่เงื่อนไขแต่มีข้อสังเกต” แสดงว่างบการเงินจัดทำตามมาตรฐานทางบัญชี สามารถนำข้อมูลงบนั้นไปใช้ได้ และถ้ามี “ข้อสังเกต” ควรอ่านนิดนึงว่าผู้สอบบัญชีมีข้อสังเกตอะไรในรอบบัญชีนั้น เพราะของสังเกตของผู้สอบบัญชีนี้จะเป็นส่วนที่จะกระทบกับงบการเงินได้ ซึ่งจะอ่านรายละเอียดได้ในส่วนของ
ส่วนถ้ารายงานผู้สอบบัญชีเขียนว่า “มีเงื่อนไข” มีข้อมูลทางงบการเงินบางประเด็นไม่ถูกต้องตามหลักบัญชี หรือมีการจำกัดขอบเขตของการสอบทานในบางประเด็น
และถ้าเป็น “ไม่แสดงความเห็น หรือไม่แสดงความเชื่อมั่นต่องบการเงิน” ผู้สอบบัญชีถูกจำกัดขอบเขตอย่างมาก ในการตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ไม่สามารถรวบรวมหลักฐานการตรวจทานที่เพียงพอที่จะให้ข้อสรุปได้
หรือ “งบการเงินไม่ถูกต้อง” พบว่าข้อมูลในงบการเงินนั้นไม่ถูกต้องที่ส่งผลต่อภาพรวมในงบการเงินอย่างมาก ซึ่งถ้าเราเห็นแบบนี้ก็ควรเลี่ยงๆ ที่จะอ่านงบการเงินของบริษัทนั้น
ถ้าเป็นงบปี ในรายงานผู้สอบบัญชี จะมีหัวข้อ “ประเด็นสำคัญในการตรวจสอบ” ซึ่งก็จะเป็นเรื่องสำคัญๆ ที่มีผลต่องบการเงินของบริษัทตามลักษณะธุรกิจนั้นๆ ได้
3. อ่านคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
ซึ่งจะอยู่ตรงหัวข้อ “ข่าว” ในเว็บไซต์ของ set และออกมาพร้อมกับงบการเงินงวดนั้นๆ ตรงส่วนนี้ เขาก็จะบอกว่า งบการเงินไตรมาสนั้น หรือปีนั้นมีเหตุการณ์อะไรที่มากระทบ ทำให้งบการเงินมีตัวเลขลักษณะนั้นได้
เวลาที่เราอ่านบทวิเคราะห์ตรงนี้ เราก็จะเห็นศัพท์อยู่ 2 คำ ที่เราควรเข้าใจ คือ QoQ(Quarter on Quarter) เป็นการเทียบผลการดำเนินงานระหว่างไตรมาสต่อไตรมาส คือ เทียบไตรมาสนี้กับไตรมาสก่อนหน้า
และ YoY (Year on Year) เป็นการเทียบผลการดำเนินงานระหว่างไตรมาสเดียวกันของปีนี้กับปีที่ผ่านมา
ซึ่งการเทียบแบบ QoQ นั้นจะทำให้เราเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงขึ้นลงของผลประกอบการของธุรกิจได้ แต่เนื่องจากธุรกิจบางอย่าง เช่น กลุ่มท่องเที่ยว/ โรงแรม ซึ่งมีผลเรื่อง seasonal (ฤดูกาล) ด้วย บางไตรมาสจะมีนักท่องเทียวมาก (high season) บางช่วงก็นักท่องเที่ยวน้อย (low season) การเทียบ YoY เพื่อให้เห็นผลการดำเนินงาน ตามลักษณะของธุรกิจ
4. ดูสรุปงบการเงิน ที่อยู่ในหน้า “สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน”
จะทำให้เราเห็นภาพรวมงบการเงิน ก่อนที่เราจะเข้าไปดูงบเต็ม และที่นอกจากนั้นในหน้านี้ยังมีอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ ไม่ว่าจะเป็นอัตรากำไรขั้นต้น อัตรากำไรสุทธิ, ROE และยังมีแสดงอัตราการเปลี่ยนแปลงให้ดูด้วย ทั้งอัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้ ค่าใช้จ่าย กำไร รวมถึงวงจรเงินสด ก็มีให้ดูในหน้านี้ด้วย แนะนำให้อ่านส่วนนี้ก่อนเข้าไปอ่านงบเต็มนะ เข้าใจภาพรวมก่อน เมื่อเข้าไปอ่านรายละเอียดจะง่ายยิ่งขึ้น
5. อ่านงบการเงินฉบับเต็ม
เมื่อเราพอเข้าใจบริษัท ดูแล้วว่างบการเงินเชื่อถือได้ อ่านบทวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ดูภาพรวมของงบการเงินมาแล้ว การอ่านงบการเงินงบการเงินแบบเต็มก็จะง่ายขึ้น งบการเงินฉบับเต็มนี้จะเป็น zip file ที่จะรวมรายงานผู้สอบบัญชี(file word) งบการเงิน(file excel) และหมายเหตุงบการเงิน (file word) สงสัตรงไหนในงบการเงินก็ลองดูเลขหมายเหตุที่เข้าเขียนไว้ แล้วตามไปอ่านต่อในหมายเหตุงบการเงิน (Notes)
ซึ่งในงบการเงินฉบับเต็มนั้นจะมีแสดงเป็น 4 งบการเงินคือ งบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบกระแสเงินสด และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
.
ถ้าใครสนใจเพิ่มเติมว่าแต่ละงบเป็นยังไง อ่านยังไง พร้อมตัวอย่างหุ้นจริงสามารถดูได้จากคลิปที่ทางเพจทำไว้ในช่อง YouTube Dr. Tui ได้นะคะ https://m.youtube.com/channel/UCMkbg3toEzhpkQa186rDNPg?sub_confirmation=1
ส่วนถ้าใครอยากหาอ่านงบการเงินย้อนหลังของงวดก่อนๆ สามารถเข้าไปค้นหาได้จากเว็บไซต์ของ กลต. จากลิงค์นี้นะ https://market.sec.or.th/public/idisc/th/FinancialReport/FS
ลองนำไปปรับใช้กันดูนะ แล้วจะรู้ว่างบการเงินไม่ยากอย่างที่คิด ไม่ต้องจบบัญชีก็อ่านได้ เพราะเราแค่ต้องอ่านและแปลความให้ได้ว่า ธุรกิจนั้นเป็นยังไง อาจไม่ได้ต้องรู้ลึกเหมือนนักบัญชี
#หมอยุ่งอยากมีเวลา
#งบการเงิน
#งบดุล
#งบกำไรขาดทุน
#งบกระแสเงินสด
#หุ้น
#อ่านงบการเงินไม่ยาก
  • กำลังนิยมในบล็อกดิต
   Suzuki เตรียมออกรถยนต์ไฟฟ้า ราคาประหยัดในญี่ปุ่น เริ่มต้นไม่ถึง 3 แสน ในปี 2025 ล่าสุด Suzuki Motor บริษัทยานยนต์สัญชาติญี่ปุ่น ได้ออกมาประกาศว่า ทางบริษัทจะเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้าขนาดกะทัดรัด ในราคาเริ่มต้น 294,000 บาท (8,700 ดอลลาร์สหรัฐ) ภายในปี ค.ศ. 2025
   เพลินทุกแอป แรงทุกห้อง เน็ตบ้านไร้สาย ย้ายง่ายทั่วบ้าน เน็ตบ้านสุดคุ้ม dtac@home ย้ายง่าย ใช้งานได้ทุกจุดในบ้าน ครอบคลุมทุกกิจกรรม เล่นเพลินทุกแอป ทำงานลื่นไหลผ่านคอมพิวเตอร์
   นาย ฟุมิโอะ คิชิดะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นประกาศปิดประเทศห้ามไม่ให้คนต่างชาติเดินทางเข้าญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็นผู้เดินทางเพื่อติดต่อธุรกิจ นักเรียนต่างชาติและคนงานฝึกงาน เริ่มตั้งแต่วันอังคารที่ 30 พ.ย.เป็นต้นไป . การห้ามเข้าญี่ปุ่นครั้งนี้จะไม่รวมถึงนักศึกษาต่างชาติที่เดินทางออกจากญี่ปุ่นและจะกลับเข้าไปใหม่และคนญี่ปุ่นที่จะกลับประเทศแต่ถ้าเดินทางมาจาก 14 ประเทศที่พบการติดเชื้อโควิดสายพันธุ์โอมิครอนต้องเข้ากักตัวในสถานที่ที่รัฐกำหนด .
   ไปต่อไม่ไหว.. LINE TV โบกมือลา ประกาศหยุดให้บริการ 31 ธ.ค. นี้ กลายเป็นข่าวใหญ่ของคนที่ชอบเสพคอนเทนต์ผ่าน LINE TV ไม่น้อย เมื่อล่าสุด LINE TV ได้ออกโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่า LINE TV ให้บริการถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 หรือสิ้นปีนี้ เป็นวันสุดท้าย และได้กล่าวขอบคุณผู้รับชมและเหล่าพาร์ตเนอร์ที่ได้สนับสนุน LINE TV มาโดยตลอด
   ดูทั้งหมด