มีบัญชีอยู่แล้ว?
ความสุขที่แท้จริง
ความสุขเป็นรากฐานของชีวิตทั้งมวล ทุกชีวิตต่างปรารถนาความสุขด้วยกันทั้งสิ้น ดังที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าสุขกามานิ ภูตานิสัตว์โลกทั้งหลายปรารถนาความสุขจากการได้เห็น การได้ยินได้ดมกลิ่น ได้ลิ้มร ได้สัมผั และได้จากการนึกคิดถึงสิ่งต่างๆ
ความสุขที่แท้จริงคือ การหลับเป็นสุข ตื่นเป็นสุข นั่ง นอน ยืน เดิน ก็เป็นสุข เป็นสุขอยู่ตลอดเวลา ไม่เลือก ภาวะเวลาและ ถานที่ ความสุขเช่นนี้เป็นสิ่งที่มนุษย์ต่างปรารถนา
สมาธิเป็นสิ่งที่นำมนุษย์เข้าสู่ความสุขที่แท้จริงนี้ได้ เป็นความสุขที่ต่อเนื่องกันทุกอิริยาบถ ทุกกิจกรรมเพราะเมื่อใจของใครสามารถเข้าสู่ภายใน เข้าไป นิทกับจุดศูนย์กลางกาย ผู้นั้นจะได้พบกับโลกส่วนตัวพบความอัศจรรย์ พบแหล่งกำเนิดแห่งความสุขที่มนุษย์ทั้งมวลปรารถนา เป็นแหล่งแห่งความสุขที่มีอยู่ในตัวของเรา เป็นความสุขที่แตกต่างไปจากความสุขธรรมดาที่พบอยู่ในชีวิตประจำวัน
ในเวลานั้น ผู้ที่มีใจหยุดได้ จะรู้ได้ทันทีว่าความสุขที่ตนเคยพบอยู่ทุกวันก่อนหน้านี้เป็นเพียงความ นุก นาน เพลิดเพลินกันชั่วคราวเท่านั้น เกิดขึ้นชั่วครู่แล้วก็ดับหายไป เป็นความสุขเพียงเล็กน้อยไม่สามารถครอบครองได้ ซ้ำยังมีความทุกข์เจือปนอยู่
ความสุขเหล่านั้น แตกต่างจากความสุขภายใน ที่เป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่ แจ่มใสเจิดจ้าอยู่ตลอดเวลาให้ทั้งความสุขและปัญญาโดยไม่ต้องพึ่งพาอาศัยจากผู้ใดนอกจากใจที่หยุดแล้วของตัวเอง
เมื่อใดใจหยุด เมื่อนั้นจะได้คำตอบให้ตัวเองว่า ได้พบสิ่งที่แ วงหามาตลอดชีวิตแล้ว เป็นความสุขที่แท้จริง ที่ไม่รู้จักเบื่อและสามารถสุขได้เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ เหมือนการเปิดเถาปินโตเข้าไปเป็นชั้นๆเมื่อใดเข้าถึงดวงธรรมภายใน จะรู้ด้วยตัวเองว่า ความรู้จริงภายในนั้นกว้างใหญ่ ไม่มีขอบเขตเป็นความรู้คู่ความสุข เต็มไปด้วยภูมิปัญญา เป็นสิ่งที่ค้นหาได้ด้วยใจอัน ว่างไ ว ชีวิตเต็มเปียมไปด้วย
ความสุขปลอดภัย และมีความพอใจที่แท้จริง ไม่จำเป็นต้องแ วงหาที่ไหนอีกต่อไป นอกจากปล่อยใจให้ไหลลงไปในกระแสแห่งความสว่างไสวตรงศูนย์กลางกายเท่านั้น
ถ้าจะแยกความสุขที่ได้รับจากสมาธิตามกาลเวลาที่ส่งผลอีกนัยหนึ่ง จะสามารถแยกได้เป็น 2 ประการ
คือสุขในปัจจุบัน คือความสุขที่ได้จากใจหยุดนิ่งในปัจจุบัน หรือสุขที่ได้จากฌานหรือสุขที่ได้จากการเข้าถึงพระธรรมกายในขณะที่ปฏิบัติธรรม เป็นสุขทันตาเห็นที่เราเริ่มต้นปล่อยใจให้ผ่อนคลายจากเรื่องราวที่วุ่นวายต่างๆ ในชีวิตประจำวัน
จากความเครียดที่เกาะกินใจ เมื่อใจเริ่มหยุด ความสุขก็จะเกิดขึ้นจากตรงนี้และเมื่อได้ปฏิบัติต่อไป ความสุขจากสมาธินั้นจะลุ่มลึกไปตามลำดับจากสุขน้อยไปสู่สุขที่ยิ่งๆ ขึ้นไปจนถึงสุขอย่างยิ่งคือพระนิพพานอันเป็นบรมสุข ดั่งคำพุทธพจน์ที่ว่า "นิพพาน ปรมสุข"
1 นิพพานเป็นสุขอย่างยิ่ง ความสุขเหล่านี้เราหาพบได้จากการหยุดใจ ตั้งแต่เบื้องต้นจนถึงพระอรหัตซึ่งจะเหนือจากสิ่งที่เราหาได้จากการกิน ดื่ม พูด คิด จากรูป ร กลิ่นและเสียงโดยทั่วไป อันเป็นเพียงความเพลินให้ลืมทุกข์ชั่วคราวซึ่งความสุขจากการดื่มกินเมื่อเทียบสุขที่เกิดจากการหยุดนิ่ง ก็เปรียบเสมือนเศษของความสุขเท่านั้นท่านจึงได้กล่าวเอาไว้ว่า "นตฺถิ นฺติปรสุข"
2 สุขยิ่งกว่าหยุดนิ่งไม่มี นี้เป็นสุขที่ได้ในปัจจุบันสุขในอนาคต คนที่มีสมาธิ ตายแล้วจะไปสู่สุคติโลก วรรค์ ถ้าหมดกิเล ก็ไปเสวยสุขที่ยอดยิ่งในพระนิพพาน นี้เป็นสุขที่จะพึงได้ในอนาคต
จากหนังสือ DOU
วิชา MD 101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสมาธิ
 • กำลังนิยมในบล็อกดิต
  11 ทักษะนี้จะช่วยให้คุณก้าวหน้าในที่ทำงาน 1. Communication ทักษะการสื่อสารที่ดี คือ พูดอย่างไรให้ได้งาน และต้องเป็นผลงานที่ดีด้วย เพราะทุกความสำเร็จของการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นระดับไหนก็ตาม ล้วนมีการสื่อสารเป็นเครื่องมือที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ
  เงินปันผล SCM กำหนดสิทธิผู้ถือหุ้นที่ได้รับเงินปันผล โดยจะขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันที่ 22 ส.ค. 2565 และจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นในวันที่ 5 ก.ย. 2565
  ชื่อเสียงไทยเจ้าภาพเอเปค มีค่าเกินรักษาหน้าผู้นำ หาก “ไทย” จัดประชุมเอเปคแบบที่ยังมี “นายกฯ-รัฐบาลรักษาการ” อาจกระทบต่อความเชื่อมั่นของประเทศ “ผู้นำประเทศ” อาจไม่เข้าประชุม โดยเฉพาะประเทศมหาอำนาจ
  อธิบายที่มาที่ไปคดี Forex-3D อะไรคือ Forex-3D แล้วคุณพิ้งกี้ไปเกี่ยวข้องได้ยังไง ??
  ดูทั้งหมด