“องค์ฌานทั้ง 5”
“… พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า
สงัดจากกามและอกุศลธรรม เข้าถึงปฐมฌาน
เมื่อใดก็ตามที่สงัดจากกามและอกุศลธรรม... อ่านต่อ
1ถูกใจ
8รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...