อาจจะมีคนงานตกลงมาตายระหว่างการก่อสร้าง จนเราได้ห้องที่มีวิญญาณติดมาด้วยครับ I Guess
1 ถูกใจ
41 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 1
    โฆษณา