ส่วนหนึ่ง Comment ด้านล่างของคุณเฉื่อยได้ตอบไปแล้วค่ะว่าเกิดจากตัวคนเผยแผ่หรืออคติส่วนบุคคล คราวนี้เราลองมามองอีกมุมหนึ่งบ้างนะคะ
แต่เดิมมนุษย์เกิดจากการที่ชายและหญิงมีความสัมพันธ์กันจึงเกิดลูกหลานสืบต่อกันมาเรื่อยๆ ดังนั้นหลักศาสนา โดยเฉพาะคริสเตียนนั้นให้ความสำคัญกับจุดนี้มากค่ะ เพราะความเชื่อของเราคือมนุษย์ชายหญิงให้กำเนิดทารกเพื่อช่วยเติมเต็มให้โลกนี้สวยงามขึ้น บุคคลสำคัญที่มีอิทธิพลต่อโลกทั้งหมดเกิดจากมนุษย์ชายหญิงเป็นผู้ให้กำเนิดทั้งสิ้น ฉะนั้นผู้ที่ตั้งกระทู้นี้อาจจะต้องเป็นผู้ตั้งคำถามเองมากกว่าว่าบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศควรได้รับจากยกย่องอย่างไร? เพราะเหตุใดบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศจึงไม่ควรเป็นบาป? และอยากให้ศาสนาเข้าไปช่วยสนับสนุนเรื่องอะไรบ้าง? =) ประมาณนี้จ้า
92รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...