ชายคนหนึ่งเลือกที่จะละเมิดสิทธิคนอื่น โดยการวาดภาพ
ชายอีกคนเลือกที่จะเคารพสิทธิของคนอื่น โดยการวาดภาพเช่นเดียวกัน
I Guess
71 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา