อันนี้ชัดเจนเลยว่า เข้าเมืองตาหลิ่วต้องหลิ่วตาตาม ใช้มารยาทตามสังคมนั้นๆ
มารยาทมาจากวัฒนธรรมทางความคิดและบรรทัดฐานของสังคมนั้นๆ
เช่น ชาวตะวันตก ห้ามถามเรื่องรายได้ กับอายุ แต่ชอบให้ถามเรื่องครอบครัว แต่งงานหรือยัง มีแฟนยังมีลูกกี่คนแล้วคะ อันนี้ถามได้
ส่วนคนไทยห้ามถามว่ามีแฟนหรือยัง อะไรแบบนี้
1
วิธีคิดกับการดำรงชีวิต รวมถึงสิ่งแวดล้อมที่ต่างกัน ก็กลายมาเป็นมารยาทต่างๆในสังคม
ก็อยู่ที่ว่าคุณอยู่ในสังคมไหน ก็ต้องตามมารยาทของสังคมนั้นๆ คิดว่าสมัยนี้ ปรับได้เร็วมาก เพราะคนเราได้สื่อสารกันอย่างรวดเร็วทันใจ บนอินเทอร์เน็ต
โลกโซเชี่ยลก็ทำให้มีการพัฒนาการทางวิธีคิดของสังคมโลกมากในด้านการสื่อสาร คำพูดและภาพต่างๆ
เรื่องนี้เป็นเรื่องที่สอนมาจากบ้านด้วยส่วนหนึ่งก่อน อันนี้สำคัญมาก แล้วยังมีมารยาทสากลด้วย เช่น ฝรั่งบอก นุ่งกระโปรงสั้นควรนั่งไขว่ห้าง แต่คนไทยบอกนั่งไขว่ห้างเป็นคนไม่มีมารยาท ก็ต้องเลือกเอาค่ะ เพราะนั่งไขว่ห้างก็ดีกว่านั่งโป๊ มั๊ย เป็นต้น อันนี้ควรเลือกตามบทเฉพาะกาลของเราได้ แต่ถ้าไปศาล เขาเขียนว่าห้ามนั่งไขว่ห้างเพราะเป็นการไม่สุภาพ ไม่ให้ความเคารพต่อศาล อันนี้ต้องทำตาม เพราะอาจกลายไปเป็นการหมิ่นศาลได้ค่ะ
มารยาทต่างๆ อาจนำมาเป็นกฏข้อบังคับของสังคมได้อีกด้วย เช่น สมัยก่อนคนไทยชอบทานหมาก แล้วบ้วนน้ำหมากบนพื้นเลอะเทอะ ต่อมาก็ให้เป็นห้ามบ้วนน้ำหมากบนถนน แต่ตอนนี้ไม่มีใครนิยมทานหมากแล้ว ก็เลิกข้อบังคับไปโดยปริยาย
มารยาทเรื่องคำพูดอันนี้ ก็สำคัญ เพราะมันจะเห็นไปถึงครอบครัวและสังคมของคนๆนั้น มารยาทไม่ได้ขึ้นอยู่กับฐานะเงินทองว่าใครมีมากน้อย หรืออายุ หน้าที่การงาน จะสูงแค่ไหน หรือมีการศึกษาสูงมากน้อยแค่ไหน แต่เป็นการรับการอบรมจากที่บ้านมาหรือเปล่า เขาเห็นถึงพ่อแม่ค่ะ อันนี้เรียกเห็นกันไปทั้งตระกูลเลยทีเดียว ยกเว้นคนเป็นโรคประสาท อันนี้เป็นข้อยกเว้นนะคะ
1
มารยาทนี่จึงเป็นเรื่องสำคัญมาก ที่บ่งบอกที่มาของคนได้ ว่ามาจากสังคมแบบไหน แต่คนบางส่วนก็เริ่มไม่สนใจเรื่องมารยาทซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่ดีงามของคนไทยแล้ว ถ้าคนไทยไม่เคารพวัฒนธรรมไทย ก็ถือว่าวัฒนธรรมเสื่อม เมื่อเสื่อมไปเรื่อยๆ ก็จะไม่มีวัฒนธรรม
1
มารยาทเฉพาะตน เช่น มารยาทการแต่งกาย มารยาทของคำพูด มารยาทการเดิน นั่ง มารยาทบนโต๊ะอาหาร เป็นต้น
มารยาทในสังคม เช่น มารยาทการขับรถ มารยาทการเข้าคิว มารยาทการติดต่องานทั้งเอกชน/ราชการและบริการต่างๆ มารยาทการทำความเคารพ ของไทยก็มีการไหว้ การถอนสายบัว เป็นต้น
มารยาทก็มาจากการประพฤติปฏิบัติในสังคม เป็นวัฒนธรรมที่ดีงาม คนไทยมีวัฒนธรรมที่สวยงาม และมีมารยาทที่ใช้กันมานานมาก เป็นธรรมเนียมปฏิบัติมาก็มาก
ในสมัยรัชกาลที่ 5 ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมของไทยที่ยิ่งใหญ่มาก เพื่อปรับให้เข้ากับชาวตะวันตกที่กำลังล่าอาณานิคม ไม่ให้ตกเป็นเมืองขึ้น
พระองค์ท่านปรับมาตั้งแต่การเข้าเฝ้า เลิกประเพณีการหมอบกราบ ขุนนางต้องใส่เสื้อ ที่สมัยก่อนต้องถอดเสื้อเพราะป้องกันการพกอาวุธและส่วนใหญ่ผู้ชายไทยไม่นิยมการสวมเสื้อ
พระองค์ทรงให้คนไทยนั่งโต๊ะทานอาหารแบบฝรั่ง แทนการนั่งพื้น และรวมถึงเฟอร์นิเจอร์เครื่องเรือนต่างๆที่มีตามชาติตะวันตกด้วย เพื่อยกระดับคนไทยให้เทียบกับนานาอารยประเทศ
ในหลวงรัชกาลที่ 5 ทรงเลือก ช้อนและซ่อมใช้ในการทานอาหาร เป็นแบบอย่างมาจนถึงปัจจุบัน
แต่ละประเทศจะมีวัฒนธรรมเป็นตัวกำหนดพฤติกรรมเป็นระเบียบแบบแผนในความเป็นอยู่ของมนุษย์ซึ่งนำมาเป็นตัวกำหนดมารยาทต่างๆในแต่ละประเทศและสังคม
ต้องเรียนรู้ก่อนที่จะเข้าสังคมค่ะ หรือถ้าไม่รู้ คนอื่นเขาบอกเอง เขาบอกทั้งทางตรงทางอ้อมเองค่ะ ถ้าไม่มั่นใจหรืออายที่จะถามใครก็หาใน กูเกิล ก็ได้
แต่ละวันอาจพบปะผู้คนแตกต่างกันไป ถ้าถามเขาว่าเป็นคนที่ไหน จังหวัดอะไร เราจะรู้ว่าแต่ละภาคเขามีวัฒนธรรมอะไรบ้าง อันนี้เองที่เป็นตัวบ่งบอกของ
มารยาทในสังคมของเขาได้ระดับหนึ่งค่ะ และเราจะใช้มารยาทตามเขาได้ การพูดคุยก็ราบรื่น เหมือนชาวต่างชาติ ถ้าเรารู้เขามาจากประเทศอะไร เราก็จะทราบถึงวัฒนธรรมทางความคิดของเขาได้ และรู้ว่าเขาใช้มารยาทแบบไหนบ้าง คราวนี้การสนทนาก็จะราบรื่น
1 ถูกใจ
61 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...