Let’s Dance with me 🤍
ก็ยังชอบเต้นอยู่เหมือนเดิม
เต้นทีละนิด ทีละหน่อย
เพิ่มประสบการณ์ไปเรื่อยๆ
สักวันก็เก่งเอง
เหมือนงานเขียน
ที่เขียนไปเรื่อยๆก็เริ่มจับทางตัวเองได้
เมื่อเขียนอย่างหนึ่งได้ ก็จะเขียนอย่างอื่นได้
เชื่อว่าความฝันไม่เคยไกล
ถ้าใจมีพลังมากพอ 🦋
  • 5
โฆษณา