No one perfect ค่ะ...ขึ้นอยู่ที่ว่าเราจะพอใจในแบบของเรารึเปล่าค่ะ.
- พอใจในสิ่งที่ตัวเองมี
- พอใจในสิ่งที่ตัวเองเป็นค่ะ😊
1 ถูกใจ
92 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 1
    โฆษณา