มีบัญชีอยู่แล้ว?
• อังกฤษมีกฎหมายหมิ่นสถาบันกษัตริย์หรือไม่?
อังกฤษหรือสหราชอาณาจักร นับได้ว่าเป็นประเทศต้นแบบสำคัญของระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สถาบันกษัตริย์ของอังกฤษได้ดำรงอยู่อย่างยาวนานเป็นเวลานับพันปีแล้ว
แต่เคยสงสัยกันหรือไม่ครับว่า ประเทศที่มีสถาบันกษัตริย์ที่มั่นคงและยาวนานอย่างเช่นอังกฤษ จะมีกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพหรือ lèse majesté ซึ่งเป็นกฎหมายที่มีไว้สำหรับลงโทษผู้ที่ดูหมิ่นหรือต่อต้านสถาบันกษัตริย์หรือไม่
1
คำตอบก็คือ อังกฤษก็มีกฎหมาย lèse majesté เช่นเดียวกัน เพียงแต่ว่ากฎหมายนี้ไม่ได้ถูกใช้งานมาเป็นเวลาหลายร้อยปีแล้ว
2
โดยกฎหมาย lèse majesté ของอังกฤษ ก็คือกฎหมายมาตรา 3 ของพระราชบัญญัติความผิดอาญาฐานเป็นกบฏ ค.ศ. 1848 (Treason Felony Act 1848, Section 3)
1
สำหรับกฎหมายนี้ได้ถูกบัญญัติและถูกประกาศใช้โดยรัฐสภาของอังกฤษ เมื่อวันที่ 22 เมษายน 1848 โดยเป้าหมายสำคัญของกฎหมายฉบับนี้ ก็คือการปกป้องสถาบันกษัตริย์ของอังกฤษ และลงโทษผู้ที่ดูหมิ่นหรือกระทำความผิดใด ๆ ต่อสถาบันกษัตริย์อังกฤษ
1
โดยกฎหมายครอบคลุมการกระทำความผิดทั้งคิดการณ์ กระทำการ หรือมีความตั้งใจ
ทั้งที่ซ่อนเร้นและโจ่งแจ้ง ซึ่งโทษสูงสุดของผู้กระทำความผิด ก็คือถูกประหารชีวิต แต่อย่างไรก็ตามคณะลูกขุนจะไม่ตัดสินโทษประหาร แต่เปลี่ยนมาตัดสินเป็นการเนรเทศไปที่ออสเตรเลียแทน (ซึ่งเทียบเท่ากับการถูกจำคุกตลอดชีวิต)
สิ่งที่สนใจก็คือ การดำเนินคดีของกฎหมายนี้ ได้ถูกใช้งานเป็นครั้งสุดท้ายในปี 1883 หรือราว 139 ปีที่แล้ว และนับตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงปัจจุบัน อังกฤษก็ไม่ได้ใช้กฎหมายนี้กับใครอีกเลย
1
โดบสาเหตุสำคัญที่ทำให้กฎหมายฉบับนี้ ไม่ได้ถูกใช้อีกเลยเป็นเวลาหลายร้อยปี นั่นก็เพราะ สถาบันกษัตริย์ของอังกฤษได้มีการปรับตัว ให้เข้ากับโลกและยุคสมัยที่ได้แปรเปลี่ยนไป
4
สถาบันกษัตริย์ของอังกฤษมองเห็นว่า สภาวะของโลกและวิถีชีวิตของผู้คน มีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา ดังนั้นการปรับตัวให้เข้ากับความเปลี่ยนแปลงนั้น จึงเป็นสิ่งที่สำคัญ ที่จะทำให้สถาบันกษัตริย์ที่มีความเก่าแก่ยาวนานสามารถดำรงอยู่ต่อไปได้
2
การบีบบังคับหรือพยายามทำให้ประชาชน เกิดความจงรักภักดีต่อสถาบัน โดยอาศัยความหวาดกลัว รวมไปถึงปิดกั้นสิทธิเสรีภาพของประชาชนย่อมไม่ส่งผลดีต่อการดำรงอยู่ของสถาบันกษัตริย์
6
และนี่น่าก็คือคำตอบที่ใช้อธิบายได้ว่า ทำไมอังกฤษจึงไม่ได้ใช้กฎหมายลงโทษผู้ที่ดูหมิ่นสถาบันกษัตริย์อีกเลยเป็นเวลานานหลายร้อยปี
โดยในปี 2013 กระทรวงยุติธรรมของอังกฤษ ได้ออกประกาศว่า กฎหมายฉบับนี้ได้ถูกยกเลิกแล้ว แต่ภายหลังรัฐบาลของอังกฤษ ได้ยืนยันว่ากฎหมายนี้ ยังอยู่ในรัฐธรรมนูญของอังกฤษต่อไป
ในปัจจุบัน การวิพากษ์วิจารณ์และล้อเลียนสถาบันกษัตริย์ของอังกฤษ จึงสามารถกระทำได้อย่างอิสระเสรีและเปิดเผย โดยที่ไม่ผิดกฎหมาย ซึ่งประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสถาบันกษัตริย์อังกฤษ ก็นับเป็นหนึ่งในประเด็นที่เป็นที่ชื่นชอบของสื่อและประชาชนอังกฤษมากที่สุดเลยก็ว่าได้
เพราะสุดท้ายแล้ว “สถาบันกษัตริย์ไม่อาจดำรงอยู่ได้ หากไร้ซึ่งการยอมรับจากหัวใจของประชาชน”
9
*** Reference
#HistofunDeluxe
  • กำลังนิยมในบล็อกดิต
   น้ำมันรั่วกลางทะเลมาบตาพุดเหลือ 5.3 ตัน คาดวันนี้กำจัดได้หมด น้ำมันรั่วไหลกลางทะเลของ บ.สตาร์ปิโตรเลียมฯ ท่าเรือมาบตาพุด ควบคุมสถานการณ์ได้แล้ว เตรียมรับมือหากเกิดกรณีฉุกเฉินหรือลมเปลี่ยนทิศ โดยบริษัท ชี้แจงเหลือน้ำมันดิบรั่วไหลกลางทะเลระยอง 5.3 ตัน คาดวันนี้กำจัดได้หมด
   รู้จัก Gen We ผู้บริโภคยุค 5.0 🌐 ยุคที่เทคโนโลยีเข้าสู่ทุกอุตสาหกรรม ทำให้พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิง เราจึงควรทำความรู้จักและเข้าใจผู้บริโภคยุคใหม่ ที่เรียกว่า “Gen We” มาจาก “We + Evolution”
   อยากร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐี แบบ “บิล เกตส์” ให้ออมเงินอย่างคนมองโลกในแง่ร้าย หลายคนรู้จัก “บิล เกตส์” ในฐานะซีอีโอของบริษัทไมโครซอฟต์ และมหาเศรษฐีอันดับต้นๆ ของโลก แต่เชื่อหรือไม่ครับว่า ถึงแม้เขาจะมีเงินมากขนาดไหน ก็ไม่ได้ใช้เงินอย่างฟุ่มเฟือย แต่จะใช้จ่ายอย่างรอบคอบ มีเหตุผล ซึ่งเขามีแนวคิดทางการเงินที่น่าสนใจคือ “การมองโลกในแง่ดีและร้าย” ไปพร้อมๆ กัน
   55 นาทีเขย่าตลาดการเงินโลก ปกติแล้วการแถลงข่าวของธนาคารกลาง จะเป็นโอกาสที่ดีที่จะช่วยลดความกังวลใจของตลาด และช่วยแสดงถึง Steady hand ของผู้ที่กุมนโยบาย
   ดูทั้งหมด