สิ่งที่ล่ามต้องมี
1.ความสามารถทางด้านภาษาทั้งภาษาต้นทางและปลายทาง
2.ความรู้ในเนื้อหาและกระบวนการที่แปล​
3.ความสามารถในการทำความเข้าใจอย่างรวดเร็ว
4.ความสามารถในการสื่อสารให้ชัดเจน
สิ่งที่มหาวิทยาลัยสอน
ภาษา​ ไวยากรณ์​ ขาดความรู้เฉพาะทาง​ เช่น​ กฎหมาย​ บัญชี​ การผลิต​ การบริหาร​ ฯลฯ​ ที่ต้องมาเรียนรู้เพิ่มเติมให้ได้จากการหาหนังสืออ่าน​นอกเวลางาน​ และหาข้อมูลจากอินเตอร์​เน็ต​
10 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา