สู้แบบหมาๆ
นิทานเรื่อง : สุนัขป่าผู้สังหารราชสีห์
กาลครั้งหนึ่ง ในป่าใหญ่
ซึ่งความเป็นจริง ราชสีห์อยู่ในทุ่งซาวันน่า และสุนัขป่า มักอยู่ในภูเขา
ถ้าซาวันน่าจะมีแต่ไฮยีน่า... อ่านต่อ
11รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...