ถ้าใช้หลักธรรมคำสอน ศีล5 คือสิ่งชี้วัดที่ดีที่สุดค่ะ
แต่ในส่วนของความรูสึกนั้น ไม่มีอะไรวัดได้ค่ะ เพราะแต่ละคนเติบโตมาต่างกัน
สิ่งแวดล้อมและคนรอบข้างเป็นส่วนหนึ่งที่จะกำหนดความรู้สึกผิดชอบชั่วดีค่ะ
109 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา