การอ่านพระวจนะธรรมค่ะ ไม่ต้องหลับตาหรือปฏิบัติพิธีกรรมใดๆ ก็สามารถเกิดปัญญาได้
สติปัญญาคือความงามของความบริสุทธิ์ ในพระธรรมยากอบ 3:17 กล่าวว่าไว้สติปัญญานั้นประเสริฐคือ มีเหตุผล ให้อภัย สงบสุข เอาใจใส่ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีมารยาท และอ่อนหวาน สุภาพ จริงใจเรียบง่าย อ่อนโยน และมีเมตตา
เราจะพบสติปัญญาได้ที่ไหน? สติปัญญามาจาก "สวรรค์" ในพระธรรมยากอบได้เขียนไว้ว่า “ปัญญาคือความงามแห่งชีวิต อันเกิดขึ้นในเราจากพระหัตถกิจของพระเจ้าเท่านั้น”
เราควรถามตนเองอยู่เสมอว่า “ฉันกำลังเติบโตขึ้นในด้านสติปัญญาหรือเปล่า?” เพราะชีวิตไม่เคยหยุดนิ่ง ดังนั้นเมื่อแต่ละวันผ่านไปหากเราไม่ได้เติบโตเป็นคนที่น่ารักและงดงามขึ้นก็แสดงว่าเรากำลังกลายเป็นคนที่โง่เขลาและร้ายกาจ เรากำลังเติบโตไปทางไหน?
ไม่มีคำว่าสายเกินไปสำหรับการเติบโตด้านสติปัญญา พระเจ้าทรงรักเราด้วยความรักอันยิ่งใหญ่ ซึ่งสามารถนำเราให้รอดพ้นจากความโง่เขลา หากเรายอมจำนนต่อพระองค์ ความรักของพระองค์สามารถเปลี่ยนนิสัยที่ดื้อด้านที่สุดให้กลายเป็นความงามอันน่ามหัศจรรย์ เราอาจต้องเจ็บบ้างและอาจต้องใช้เวลาสักระยะ แต่พระเจ้าไม่เคยหยุดยั้งที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงชีวิตของเรา เมื่อเราทูลขอ พระปัญญาของพระองค์จะเกิดขึ้นในเราและหลั่งไหลไปสู่ผู้อื่น
และการยำเกรงต่อพระเจ้าเป็นการแหล่งที่ดีที่สุดต่อการได้รับสติปัญญา
“ถ้าผู้ใดในพวกท่านขาดสติปัญญาก็ให้ผู้นั้นทูลขอจากพระเจ้าผู้ทรงโปรดประทานให้แก่คนทั้งปวงด้วยพระกรุณาและมิได้ทรงตำหนิแล้วผู้นั้นก็จะได้รับสิ่งที่ทูลขอ" จากพระธรรมยากอบ 1:5 ค่า
ลองฟังตามนี้นะคะ =)
128รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...