10 ก.พ. 2022 เวลา 17:09 • หนังสือ
ควรอยู่ให้ได้แบบชิวโดยที่ไม่ต้องรับมือ
เพราะความคิด มุมมอง นิสัยใจคอ แตกต่างกันเป็นเรื่องสัจธรรม ทุกคนเป็น และทุกคนเจอ
ทุกวัน บนโลกนี้ จะพูดจะถกจะเถียงจะย้อนแย้งยังไง
คนสองคนก็อาจจะต่างกันโดยสิ้นเชิง
ถ้าฟังกันและกันก็จะดี เหตุผลมุมมองแต่ละคน
เข้าใจสัจธรรม และถ้าใครจะเปลี่ยนไปจากนี้ในวันข้างหน้า ก็อาจจะเกิดขึ้นได้อีกเช่นกัน บางคนจะเปลี่ยนด้วยตนเอง อาจจะใช้เวลาแตกต่างกัน และอาจจะมีความคิดเห็นเหมือนตรงกันในอีก2ปีข้างหน้า ก็เป็นไปได้อีก หรือไม่ก็ไม่เหมือนกันเลยตลอดไปจนตาย
ซึ่งก็ไม่ผิดไม่แปลกอีก
โฆษณา