จริงได้เช่นนั้น และถึงแม้จะมีความเชื่อแค่คนเดียว ไม่มีใครมาเชื่อด้วย ถ้าแน่วแน่ในความตั้งใจมากพอ ก็สมารถสร้างสิ่งนั้นขึ้นมาได้ แม้เพียงคนเดียว
54 รับชม
    โฆษณา