ไม่มี ถ้าโสด แต่ถ้ามีคู่รัก เราก็ทำให้ได้เช่นกัน ไม่ได้ฝืน ก็คิดเสียว่ามันเป็นวันที่เขาตั้งมามีประวัติมีเรื่องเล่า
จนพัฒนามาเป็นวันมอบความรัก แสดงความรัก
เป็นเรื่องของสากลไป การเห็นสีสันในวันต่างๆที่มนุษย์ตั้งกัน มันก็สวยงามงดงามดี
หรือวันแห่งความรักจะมีค่าขึ้นมาก็ต้องมีคนรักด้วย
2 ถูกใจ
79 รับชม