สำนักข่าวโฆษณาชวนเชื่อ CNN ก็โกหกชาวโลกเช่นกัน:
2
สำนักข่าว BBC มีประวัติเคยทำข่าวลวงโลกมาแล้ว สำนักข่าว CNN ก็ไม่ยอมน้อยหน้า... ดูเพิ่มเติม
2
  • 1
โฆษณา