ไม่มีใครทำอะไรได้ถูกใจคนไปซะหมดทุกอย่าง
ถ้าเราไม่ได้มีเยอะมากไป
ถ้าเรารู้ตัวเอง ถ้าเรารู้สึกว่าเราอยากปรับเปลี่ยนจิตนิสัยสันดานต่างๆของเรา
แต่ถ้าตัวเรายังไม่รู้ตัวเอง และก็ไม่รู้ในผู้อื่นด้วยว่าไม่พอใจเราเรื่องไหน เรื่องใด
เราก็คงจะต้องปล่อยไป ปล่อยวาง
และคอยมองดูตนเอง ความรู้สึกตนเอง คำพูดตนเอง
วาจาตนเอง รวมไปถึงผู้อื่นที่พูดกับเราหรือมีปฏิกิริยากับเรา แต่ที่แน่ๆก็มีอย่างนึงแล้วที่คุณดูออก
ในคำถามคุณ คุณบอกว่า ถ้าอยู่ๆคนรอบตัวแสดงออกว่าไม่พอใจในตัวเรา แสดงว่าคุณดูเขาออกเรื่องนี้
เขาไม่พอใจคุณ แต่คุณไม่รู้ว่าเรื่องอะไร ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น ตรงไหน ช่วงไหน
และคนรอบตัวของเราล่ะ เขาทำอะไรให้คุณไม่พอใจเขาบ้างไหม นอกจากเขาไม่พอใจในตัวเรา
บ้างก็มี บ้างก็ไม่ค่อยมี แล้วแต่ สิ่งที่เจอ ความรู้สึก
สิ่งที่ต่างกระทำกันและกัน ต่างคนต่างทำ มากน้อย
ตั้งใจ ไม่ตั้งใจ
57 รับชม