การเป็นสิ่งที่ไม่สมบูรณ์ตามขนบที่คนรุ่นเก่าตั้งมาคือสิ่งที่สวยงามที่สุด
2ถูกใจ
107รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...