30 มี.ค. 2022 เวลา 13:53
รู้จัก “Data Analytics” สายงานที่เป็นที่ต้องการแห่งโลกอนาคต
1
ในอนาคต มีการคาดการณ์ว่าโลกจะเปลี่ยนไปมาก โดยเฉพาะการทำงานที่จะมีการใช้เทคโนโลยี หุ่นยนต์ และเครื่องทุ่นแรง แทนแรงงานจากมนุษย์ หลายคนเชื่อว่าจะมีบางอาชีพที่ ‘หายไป’ และบางอาชีพ ‘เป็นที่ต้องการ’ มากขึ้น... อ่านต่อ
4
โฆษณา