** ให้มองทุกปัญหา และทุกสิ่งที่เข้ามาในชีวิตมีแต่คุณประโยชน์ ได้ฝึกปรือวิทยายุทธ **
เพราะเราได้เรียนรู้ที่จะศึกษาสิ่งใหม่ คิดไตร่ตรอง วางแผน ทดลอง อดทน ได้แก้ไข รู้จักจุดอ่อน-จุดแข็ง-เข้าใจตนเอง เข้าใจโลกมากขึ้น
ทุกครั้งที่เหตุการณ์ผ่านพ้นลุล่วง มีดีมีร้าย คือ พลังสะสมให้เราก้าวหน้าทางกายทางใจ พลังบวกจะเกิดขึ้นง่ายในครั้งต่อไป การผ่านบททดสอบต่างๆ จะสร้างความเชื่อมั่นว่าไม่มีสิ่งใดที่น่ากลัว
1ถูกใจ
191รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...