จุดแข็ง : ทรัพยากร ขนบธรรมเนียม และอื่นๆอีกมากมาย
จุดอ่อน : คนและความรักสบายของคน
1 ถูกใจ
155 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 1
    โฆษณา