12 เม.ย. 2022 เวลา 08:38 • ความคิดเห็น
หัวหน้าที่น่ารัก
ในการกลับกันเวลาถามน้องๆว่าหากเลือกได้อยากเจอหัวหน้าแบบไหน พอสรุปมุมมองได้ดังนี้
1.รู้จักกระตุ้นมุมมองลูกทีม
2.มั่นสร้างแรงบันดาลใจ
3.คอยสนับสนุนเวลาเจอปัญหาและเอาใจใส่
4.สื่อสารอย่่างมีวุฒิภาวะ
5.มีคุณธรรมจริยธรรม
6.ฟังความคิดเห็นผู้อื่น
7.ไม่เอาแค่ความคิดตนเอง
8.ไม่คิดเล็กคิดน้อย
9.สั่งานแล้วไม่เซ้าซี้จุกติก
10.คอยให้ความรู้ใหม่ไม่กั๊กความรู้
10ข้อโดยประมาณหวังว่าคงเอาไปเสริมบางส่วนได้นะครับหัวหน้า
โฆษณา