1. ขอให้สุขภาพร่างกายของตนเองและคนที่รักแข็งแรง ไม่มีโรคภัย มีแรงพร้อมทำสิ่งที่ต่างๆ
2. ขอให้มีจิตใจที่แข็งแรง มีสติ มีสมาธิ ควบคุมอารมณ์ของตนเองได้ดี
140 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา