9 พ.ค. 2022 เวลา 04:59 • ความคิดเห็น
ยุคแบ่งชั่วดีไม่เป็นค่ะ แล้วให้ความสำคัญกับสิ่งที่ให้ตนได้เปรียบ..
ยุคที่อำนาจเหนือความถูกต้องชอบธรรม..
โฆษณา