ยุคแบ่งชั่วดีไม่เป็นค่ะ แล้วให้ความสำคัญกับสิ่งที่ให้ตนได้เปรียบ..
ยุคที่อำนาจเหนือความถูกต้องชอบธรรม..
2 ถูกใจ
122 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 2
    โฆษณา