ช่วยเหลือผู้อื่น
เสียสละ
แบ่งปัน
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
การเป็นผู้ให้
มีความสุขกับสิ่งที่ทำ
สงบ ใจเย็น
ปรึกษา แนะนำ
ให้ความรู้
เปิดกว้าง
2 ถูกใจ
148 รับชม
  • 2
    โฆษณา