มีบัญชีอยู่แล้ว?
(บทความที่ 04) ทำไมการไม่ลงทุนจึงมีความเสี่ยงมากกว่าการลงทุน?
เนื่องจากระบบเศรษฐกิจของทั้งโลก ถูกขับเคลื่อนด้วยภาคธุรกิจที่เกี่่ยวข้องกับการผลิต การขนส่ง และการจำหน่ายสินค้า หรือการให้บริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์ ช่วยให้มนุษย์ใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกสบายและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
การที่เราจะเข้าถึงสินค้าหรือบริการนั้น ๆ จำเป็นจะต้องใช้ตัวกลางในการแลกเปลี่ยน ตัวกลางที่เราใช้กันอยู่บ่อย ๆ เรามักรู้จักกันดีในชื่อว่า "เงิน"
จากวลียอดฮิตที่มักจะวิ่งเข้าหูซ้าย และไม่ยอมทะลุออกไปทางหูขวา แต่กลับถูกเก็บไว้ในสมองส่วนที่เก็บความจำของเรา ครั้นพอถึงเวลาที่เรามีปัญหาทางด้านการเงิน เรามักจะนำประโยคนี้ออกมาหลอกสมองและปลอบใจตัวเองอยู่บ่อย ๆ ว่า "เงินไม่ใช่สิ่งที่สำคัญที่สุดของชีวิต" แต่เรากลับไม่สามารถปฏิเสธได้เลยว่า มันเป็นสิ่งจำเป็นที่สุดในการดำรงชีวิตของเรา
1
อ่านมาตั้งยาว หลาย ๆ คนน่าจะเริ่มสงสัยกันแล้วว่าตัวอักษรยาวเหยียดด้านบนที่พึ่งจะผ่านตามามันมาเกี่ยวข้องอะไรกับหัวข้อบทความนี้?
นั่นเป็นเพราะเงินถูกใช้เป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยนสินค้าหรือบริการ แม้ว่าเราจะมีเงินออมอยู่จำนวนหนึ่ง แต่หากเงินออมเหล่านั้น ไม่ได้ถูกกำหนดสถานที่และเวลาให้กับมันได้อย่างถูกต้อง จะทำให้เงินออมที่เราใช้เวลาเก็บมาอย่างยาวนาน คงพลาดพลั้งเสียท่าให้กับ "เงินเฟ้อ"
"เงินเฟ้อ" คือ อะไร สรุปง่าย ๆ ด้วยภาษาที่เกือบจะเรียบง่ายว่า เงินเฟ้อ คือ ภาวะที่ราคาสินค้าและบริการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีสาเหตุปัจจัยหลัก ๆ ที่ทำให้เกิดภาวะเงินเฟ้ออยู่ 2 ปัจจัย คือ
1. ความต้องการซื้อสินค้าหรือบริการเพิ่มมากขึ้น (สินค้าในตลาดมีน้อย ความต้องการเยอะ คนขายก็เลยปรับราคาให้สูงขึ้น)
2. ต้นทุนการผลิตเพิ่มมากขึ้น ทำให้ผู้ขายต้องปรับราคาสินค้าและบริการเพิ่มขึ้น (ณ วันที่เขียนบทความ เรากำลังเผชิญกับสถานการณ์นี้กันอยู่)
แน่นอนว่าการที่เรามีรายได้เท่าเดิม หนี้สินต่อเดือนเท่าเดิม แต่มีอัตราเงินเฟ้อสูงเพิ่มขึ้น ทำให้ราคาสินค้าแต่ละชนิดเพิ่มขึ้น เท่ากับว่าปีนั้นเรามีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น (ในมุมมองด้านการจัดการการเงินส่วนบุคคล ผมขอตัดจบด้วยภาพง่าย ๆ แต่เพียงเท่านี้ ที่จริงแล้วปัญหาของภาวะเงินเฟ้อจะกระทบกับระบบเศรษฐกิจของประเทศอีกค่อนข้างมาก)
การไม่ลงทุนหรือการลงทุนที่ไม่สามารถสร้างผลตอบแทนด้วยการเอาชนะเงินเฟ้อได้ ย่อมมีความเสี่ยงกว่าการนำเงินไปลงทุนได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
ขอยกตัวอย่างให้เห็นภาพง่าย ๆ ว่า หากเรามีเงินออม 1,000,000 บาท และไม่นำเงินออมนั้นไปลงทุนเลย เก็บใส่ตู้เซฟไว้เฉย ๆ เป็นเวลา 10 ปี เงินออมของเราจะยังคงมีตัวเลข 1,000,000 บาท เท่าเดิม แต่มูลค่าของมันกลับน้อยลงกว่าเดิม เนื่องจากราคาสินค้าและบริการที่เปลี่ยนแปลงไป
ในอีกทางหนึ่ง ถ้าเรานำเงินออมดังกล่าว ไปลงทุนสร้างผลตอบแทนปีละ 1% (ดอกเบี้ยทบต้น) เมื่อเวลาผ่านไป 10 ปี จำนวนเงินจะกลายเป็น 1,104,622 บาท แต่มูลค่าของมันอาจจะยังไม่เพียงพอต่อการเอาชนะเงินเฟ้อได้
ด้วยสาเหตุนี้ จึงเป็นคำตอบของคำถามข้างต้น ว่าเหตุใดการไม่ลงทุนจึงมีความเสี่ยงมากกว่าการนำเงินไปลงทุน เพราะหากเราเก็บเงินไว้เฉย ๆ หรือไม่สามารถหาผลตอบแทนได้มากกว่าอัตราค่าสินค้าหรือบริการที่เพิ่มมากขึ้นตามภาวะของเงินเฟ้อ จะทำให้เงินออมที่เรามีอยู่ลดลงไปโดยที่เราไม่ทันได้รู้ตัว
บทความต่อไป เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับ "ความสัมพันธ์ระหว่างเงินออม สถานที่ และเวลา"
 • กำลังนิยมในบล็อกดิต
  "เซเลนสกี" เสียงอ่อน เรียกร้องการเจรจา หลังพ่ายแพ้ยับจนสูญเสีย"มารีอูโปล" ล่าสุด!! ประธานาธิบดี Zelensky เริ่มอ่อนท่าทีลง หลังสูญเสียมารีอูโปล และทหารยอมจำนนแล้ว 2,439 คน รวมถึงภูมิภาคดอนบาส ที่ถูกยึดครองใกล้ 100%
  EP4 The Power of HOW! Pre-Incident Investigation! | Executive Cafe ในการสอบสวนอุบัติการณ์ (Incidents) ซึ่งโดยทั่วไปในอดีตที่ผ่านมานั้น เมื่อมีอุบัติการณ์เกิดขึ้น องค์กรโดยทั่วไปมักจะใช้ WHY Technics ต่าง ๆ เพื่อที่จะสืบสวน ทำความเข้าใจกับสาเหตุ ซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องผิดแต่อย่างไร อย่างไรก็แล้วแต่ การใช้ Tradition Why Investigation นั้น มี Major Error Traps ก็คือมีความเสี่ยงที่จะผิดพลาดอยู่บางประการ เพื่อหลีกเลี่ยง Error Traps เหล่านั้น เราจึงควรประยุกต์แนวคิดแบบ Human Performance โดยที่สิ่งสำคัญที่สุดก่อนที่จะเริ่มลงมือสอบสวนอุบัติการณ์ ก็คือการรวบรวมข้อมูล (Data gathering) เพื่อให้เข้าใจข้อมูล รายละเอียด ข้อเท็จจริงของอุบัติการณ์นั้นๆ ให้ถ่องแท้ ซึ่งการที่จะรวบรวมข้อมูลให้ได้ถูกต้อง แม่นยำ ควรใช้ “Learning Team” Exercise ซึ่งเมื่อเราสามารถทำความเข้าใจกับเหตุการณ์ สามารถรวบรวมข้อมูลอย่างถูกต้อง (Data gathering) แล้ว เราก็จะสามารถตั้งคำถาม Why และเข้าสู่กระบวนการ Root cause investigation ได้อย่างตรงประเด็น ซึ่งจะช่วยให้องค์กร สามารถแก้ไข ปรับปรุง และป้องกันอุบัติการณ์ ล่วงหน้า (Pre-Incident Investigation) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ . . EP4 The Power of HOW! Pre-Incident Investigation! | Executive Cafe - Start with How - Learning Team - Shopfloor team engagement: How the job gets done, and how incident happened. - Error Traps of starting with Why! - “HOW” can predict and prevent incidents before happening! This is my latest article published by Thailand Productivity Institute (in Thai) (With Auto-Generated Subtitle)
  นักวิชาการห่วง หญิงไทยใส่ส่าหรีสีขาว ทำท่าเลียนแบบคังคุไบ อาจทำให้ชาวอินเดียเข้าใจผิด ภายหลังภาพยนตร์ Gangubai Kathiawadi หรือ หญิงแกร่งแห่งมุมไบ ได้รับความนิยมบนโลกออนไลน์ของไทย เกิดกระแสการแต่งกายเลียนแบบ และโพสต์ท่าเชิญชวนลูกค้า ปรากฏการณ์ดังกล่าวสร้างความกังวลใจต่อนักวิชาการ
  หมีเมกามาแว้ว/ดร.นิเวศน์ เหมวชิรวรากร : สมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า (ประเทศไทย) ดัชนีตลาดหุ้นของสหรัฐอเมริกาตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาตกกันระเนระนาดอานิสงค์จากการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางของสหรัฐเพื่อต่อสู้กับเงินเฟ้อที่เกิดขึ้นจากสงครามรัสเซีย-ยูเครนและสาเหตุอื่น ๆ อีกหลายเรื่องที่ประดังกันเข้ามาพร้อมกันจนบางคนบอกว่าเป็นเหตุการณ์ “Perfect Storm” หรือเรื่องร้ายที่เกิดขึ้นประเภท “หนึ่งในร้อยปี”
  ดูทั้งหมด