ถ้าไม่มีเหตุให้ตัดสินใจก็พยายามไม่เผลอเป็นผู้ตัดสิน การเชื่อจึงไม่จำเป็น แค่รู้ว่าได้ยิน หรือเห็นอะไร
แต่ถ้ามีเหตุที่ต้องตัดสินใจ คงจำเป็นต้องมีข้อมูลมาใช้ในการตัดสินใจ ซึ่งบังคับว่าต้องเลือกมาใช้
ถ้าต้องในฐานะที่จะต้องเป็นผู้ตัดสินใจ และเลือกข้อมูลที่มีอยู่มาใช้บนโลกที่มีความซับซ้อนเกินกว่าที่เราจะใช้สติปัญญาแบบง่ายๆมาจัดการปัญหาได้ทุกครั้ง การเป็นผู้ไม่ปลงใจเชื่อ น่าจะเป็นคุณลักษณะหนึ่งที่สำคัญที่เมื่อบุคคลรับรู้ข้อมูลใดๆแล้วไม่ถลำที่จะเชื่ออะไรแบบยึดถือว่ามันต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เพียงอย่างเดียว ซึ่งน่าจะช่วยในำการตัดสินใจได้ดีมากขึ้น
3 ถูกใจ
145 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 3
    โฆษณา