โครโมโซม พันธุกรรม กรรมพันธุ์
บุญ กรรม จิตวิญญาณ
มิติเวลา กาลเวลา ชาติภพ
สันดาน นิสัยใจคอ จริต ความชอบ ความเกลียดชัง
ความมืดมิด ความขบถ ความแปลกแยก
ความแตกต่าง
ความผูกพันกัน การยึดติด โยงใย
ความทรงจำ ฝังรากลึก
สิ่งที่เราไม่รู้ ไม่เห็น แต่รู้สึก ได้พบเจอกัน
และสัมผัสได้
ความอ่อนแอ อ่อนไหว เปราะบาง
หลงใหลสิ่งไหน แบบใด อะไรบ้าง
ครอบครัว คนรอบข้าง สังคมรอบข้าง
การกระทำ ดวงจิต ดวงชะตากรรม
สิ่งที่เสพ สิ่งที่รับ ต่างๆ
และอื่นๆที่เราก็ไม่รู้ และไม่เคยรู้
ไม่เคยคิด และนึกไม่ถึง
1 ถูกใจ
80 รับชม
  • 1
    โฆษณา