การเกิดไม่มีวัตถุประสงค์ เราเกิดมาเพื่ออะไรเป็นวาทะกรรมที่สร้างขึ้นเพื่อโน้มน้าวให้เรา ทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อ ผู้สร้างวาทะกรรม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 3
    โฆษณา