มีบัญชีอยู่แล้ว?
กำไรสุทธิ 12 หุ้นซอฟต์แวร์
ไตรมาสที่ 1 ปี 2565 และการเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้นเทียบต้นปี
หุ้นกลุ่มซอฟต์แวร์ แม้เป็นหุ้นที่ขนาดไม่ใหญ่ (มีมูลค่าตลาดต่ำกว่า 10,000 ล้านบาท ยกเว้น DITTO) ซึ่งในปี 2564 ที่ผ่านมา เป็นอีกกลุ่มที่วิ่งกันอย่างร้อนแรง ตามกระแสหุ้นเทคโนโลยีในต่างประเทศ ทำให้ PE ขึ้นไปสูง จากความคาดหวังผลการเติบโตของกำไรที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
.
แต่เมื่อเข้าปี 2565 หุ้นหลายตัว ต่างปรับตัวลงมาแรงเช่นเดียวกัน (ลดสูงสุดถึง 70%) นอกจาก ในเรื่องของราคาหุ้นที่ขึ้นมาสูงมาก จึงมีการเทขายทำกำไร รวมทั้งกระแสหุ้นเทคโนโลยี ในต่างประเทศที่ลดลง จากทั้งเรื่องผลการดำเนินงาน และในเรื่องการขึ้นดอกเบี้ยด้วย จึงทำให้หุ้นซอฟต์แวร์ในไทย ต่างได้รับผลกระทบเช่นเดียวกัน
.
อีกทั้งเมื่อมาดูผลกำไรสุทธิ ไตรมาสที่ 1 ปี 2565 ของ 12 หุ้นในกลุ่มนี้ ก็พบว่า มีบริษัทกำไรเพิ่มขึ้นเพียง 4 บริษัทเท่านั้น นอกนั้นลดลงทั้งหมด
.
โดยกำไรสุทธิรวมของทั้ง 12 หุ้นซอฟต์แวร์ ในไตรมาสที่ 1 ปี 65 รวมอยู่ที่ 415 ล้านบาท ลดลง -8% หรือลดลง -34 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
.
โพสนี้จึงจะมาสรุปกำไรสุทธิของทั้ง 12 หุ้นให้ดูกัน รวมทั้ง มาแนะนำหุ้นแต่ละตัวว่าทำธุรกิจเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ ประเภทใดบ้าง รวมทั้ง ราคาหุ้น ณ วันที่ 8/6/2565 เปลี่ยนแปลงอย่างไรเมื่อเทียบกับต้นปี 2565
.
(ข้อมูลหุ้น เรียงตามลำดับ อัตราการเติบโของกำไรสุทธิมากสุดไปยังน้อยสุด)
.
กำไรสุทธิ 12 หุ้นซอฟต์แวร์_1
.
1. IIG : บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 4,275 ล้านบาท]
ประเภทซอฟต์แวร์ : ที่ปรึกษาด้านดิจิทัลและเทคโนโลยีให้แก่ภาคธุรกิจ ในเรื่องระบบ CRM, ERP, CEM และ Digital Marketing
- กำไรสุทธิ ไตรมาสที่ 1 ปี 2565 เท่ากับ 27.49 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 142.0% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 0.27 บาท/หุ้น
- ราคา วันที่ 08/6/2565 อยู่ที่ 42.75 บาท ลดลง -14.5% จากต้นปี 65 (%YTD) โดยมีค่า PE เท่ากับ 44.79 เท่า และ P/B อยู่ที่ 7.36 เท่า
ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/38T1UvR
.
2. YGG : บริษัท อิ๊กดราซิล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 6,080 ล้านบาท]
ประเภทซอฟต์แวร์ : ออกแบบและจัดทำคอมพิวเตอร์ กราฟฟิคเกี่ยวกับงานโฆษณา ภาพยนตร์ และเกม
- กำไรสุทธิ ไตรมาสที่ 1 ปี 2565 เท่ากับ 30.39 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 94.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 0.14 บาท/หุ้น
- ราคา วันที่ 08/6/2565 อยู่ที่ 10.1 บาท ลดลง -69.6% จากต้นปี 65 (%YTD) โดยมีค่า PE เท่ากับ 47.97 เท่า และ P/B อยู่ที่ 9.81 เท่า
ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3pDogbx
.
3. DITTO : บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 32,207 ล้านบาท]
ประเภทซอฟต์แวร์ : ระบบบริหารจัดการเอกสาร (Document and Data Management Solution)
- กำไรสุทธิ ไตรมาสที่ 1 ปี 2565 เท่ากับ 58.61 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 41.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 0.13 บาท/หุ้น
- ราคา วันที่ 08/6/2565 อยู่ที่ 61 บาท เพิ่มขึ้น 168.1% จากต้นปี 65 (%YTD) โดยมีค่า PE เท่ากับ 147.81 เท่า และ P/B อยู่ที่ 24.6 เท่า
ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3x1jF79
.
4. BOL : บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 8,779 ล้านบาท]
ประเภทซอฟต์แวร์ : ระบบข้อมูลการตัดสินใจทางธุรกิจ และพัฒนาโซลูชั่นสำหรับผู้ประกอบการ และสถาบันการเงิน
- กำไรสุทธิ ไตรมาสที่ 1 ปี 2565 เท่ากับ 61.35 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 16.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 0.075 บาท/หุ้น
- ราคา วันที่ 08/6/2565 อยู่ที่ 10.7 บาท ลดลง -31.4% จากต้นปี 65 (%YTD) โดยมีค่า PE เท่ากับ 36.28 เท่า และ P/B อยู่ที่ 12.59 เท่า
ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2NvWiki
.
5. AS : บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 6,986 ล้านบาท]
ประเภทซอฟต์แวร์ : ให้บริการเกมออนไลน์ และเกมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ในไทย และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
- กำไรสุทธิ ไตรมาสที่ 1 ปี 2565 เท่ากับ 102.97 ล้านบาท ลดลง -1.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 0.23 บาท/หุ้น
- ราคา วันที่ 08/6/2565 อยู่ที่ 15.1 บาท ลดลง -33.2% จากต้นปี 65 (%YTD) โดยมีค่า PE เท่ากับ 14.64 เท่า และ P/B อยู่ที่ 7.74 เท่า
ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3qzs9Oy
.
6. HUMAN : บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 8,432 ล้านบาท]
ประเภทซอฟต์แวร์ : ระบบบริหารงานทรัพยากรบุคคลและทรัพยากรองค์กร รวมทั้งให้บริการจัดทำเงินเดือนและจัดทำบัญชี
- กำไรสุทธิ ไตรมาสที่ 1 ปี 2565 เท่ากับ 34.66 ล้านบาท ไม่เปลี่ยนแปลง -2.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 0.05 บาท/หุ้น
- ราคา วันที่ 08/6/2565 อยู่ที่ 12.4 บาท เพิ่มขึ้น 1.6% จากต้นปี 65 (%YTD) โดยมีค่า PE เท่ากับ 49.94 เท่า และ P/B อยู่ที่ 5.77 เท่า
ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3pK1iQq
.
.
7. VCOM : บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 1,934 ล้านบาท]
ประเภทซอฟต์แวร์ : ตัวแทนจำหน่ายระบบเทคโนโลยี-สารสนเทศ เช่น Oracle และให้บริการ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
- กำไรสุทธิ ไตรมาสที่ 1 ปี 2565 เท่ากับ 25.13 ล้านบาท ลดลง -11.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 0.08 บาท/หุ้น
- ราคา วันที่ 08/6/2565 อยู่ที่ 6.3 บาท ลดลง -14.9% จากต้นปี 65 (%YTD) โดยมีค่า PE เท่ากับ 15.68 เท่า และ P/B อยู่ที่ 3.3 เท่า
ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3m7eUEu
.
8. APP : บริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 1,053 ล้านบาท]
ประเภทซอฟต์แวร์ : จำหน่ายโซลูชั่นด้านการออกแบบอย่างครบวงจร ทั้งด้านอุตสาหกรรมสถาปัตยกรรมและการก่อสร้าง
- กำไรสุทธิ ไตรมาสที่ 1 ปี 2565 เท่ากับ 10.41 ล้านบาท ไม่เปลี่ยนแปลง -14.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 0.04 บาท/หุ้น
- ราคา วันที่ 08/6/2565 อยู่ที่ 3.76 บาท ลดลง -13.8% จากต้นปี 65 (%YTD) โดยมีค่า PE เท่ากับ 18.55 เท่า และ P/B อยู่ที่ 2.87 เท่า
ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3fnPeSr
.
9. NETBAY : บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 5,250 ล้านบาท]
ประเภทซอฟต์แวร์ : พัฒนาระบบ Digital Business Technology Platform ในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
- กำไรสุทธิ ไตรมาสที่ 1 ปี 2565 เท่ากับ 35.43 ล้านบาท ลดลง -17.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 0.18 บาท/หุ้น
- ราคา วันที่ 08/6/2565 อยู่ที่ 26.25 บาท เพิ่มขึ้น 11.2% จากต้นปี 65 (%YTD) โดยมีค่า PE เท่ากับ 33.26 เท่า และ P/B อยู่ที่ 10.14 เท่า
ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3cvw0IN
.
10. BIZ : บริษัท บิสซิเนสอะไลเม้นท์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 3,001 ล้านบาท]
ประเภทซอฟต์แวร์ : ระบบเครื่องมือทางการแพทย์สำหรับรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งด้วยวิธีรังสีรักษา (Radiotherapy)
- กำไรสุทธิ ไตรมาสที่ 1 ปี 2565 เท่ากับ 34.49 ล้านบาท ลดลง -57.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 0.06 บาท/หุ้น
- ราคา วันที่ 08/6/2565 อยู่ที่ 5 บาท ลดลง -45.7% จากต้นปี 65 (%YTD) โดยมีค่า PE เท่ากับ 8.04 เท่า และ P/B อยู่ที่ 3.62 เท่า
ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3w4s2i2
.
11. COMAN : บริษัท โคแมนชี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 771 ล้านบาท]
ประเภทซอฟต์แวร์ : ระบบโปรแกรมสำเร็จรูป ใช้ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เช่น การจองห้อง และ
การชำระเงินต่างๆ
- กำไรสุทธิ ไตรมาสที่ 1 ปี 2565 เท่ากับ -9.37 ล้านบาท ลดลง -74.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ -0.07 บาท/หุ้น
- ราคา วันที่ 08/6/2565 อยู่ที่ 5.75 บาท ลดลง -18.4% จากต้นปี 65 (%YTD) โดยมีค่า PE เท่ากับ 0 เท่า และ P/B อยู่ที่ 1.99 เท่า
ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3hy8FsZ
.
12. SECURE : บริษัท เอ็นฟอร์ซ ซีเคียว จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 2,045 ล้านบาท]
ประเภทซอฟต์แวร์ : โซลูชั่นด้านการรักษาความปลอดภัยทางเทคโนโลยีไซเบอร์ (Cybersecurity)
- กำไรสุทธิ ไตรมาสที่ 1 ปี 2565 เท่ากับ 3.42 ล้านบาท ลดลง -87.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 0.03 บาท/หุ้น
- ราคา วันที่ 08/6/2565 อยู่ที่ 19.9 บาท ลดลง -35.3% จากต้นปี 65 (%YTD) โดยมีค่า PE เท่ากับ 55.63 เท่า และ P/B อยู่ที่ 3.54 เท่า
ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2VDhN6P
.
❗ หมายเหตุ :
โพสนี้จัดทำขึ้นเพื่่อใช้เป็นแนวทางในการลงทุนเท่านั้น ไม่ได้ชี้นำว่าบริษัทไหนน่าลงทุนกว่าบริษัทไหน หรือผลตอบแทนการลงทุนจะไม่เปลี่ยนไป เพราะการลงทุนมีความเสี่ยง ผู้สนใจควรต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการลงทุนเสมอ🙂
.
Reference
.
#ตลาดหุ้นไทย #หุ้นเทค #หุ้นซอฟต์แวร์ #กำไรสุทธิ #ผลการดำเนินงาน #การลงทุน #iYomBizInspiration
.
สนใจข้อมูลธุรกิจ การเงิน การลงทุน เล่าให้ฟังเข้าใจง่ายๆ พร้อมทั้งแรงบันดาลใจดีๆ ในการสร้างฝัน ติดตาม iYom Biz+Inspiration ได้ที่
.
 • กำลังนิยมในบล็อกดิต
  สถานการณ์น้ำท่วมหนักทางตอนใต้ของกรุงโซลคลี่คลายลงในช่วงเช้าวันนี้แต่ยังคงมีฝนตกต่อเนื่อง ได้เห็นความเสียหายโดยเฉพาะย่านกังนัม พื้นที่ธุรกิจการค้าสำคัญ แต่ท่ามกลางภัยพิบัติที่รุนแรง คนไทยในเกาหลีใต้ส่งเสียงสะท้อนว่าระบบการจัดการและการเตือนภัยค่อนข้างมีประสิทธิภาพ 📌ติดตาม #ทันโลกกับที่นี่ThaiPBS ได้ที่ www.thaipbs.or.th/ThisisThaipbs #ThaiPBS
  SABUY เผยงบ Q2/2565 กวาดกำไร 356 ล้านบาท โตพุ่งแรง 657% ทำรายได้แข็งแกร่ง 756 ล้านบาท ชูกลยุทธ์ก้าวสู่ธุรกิจไลฟ์สไตล์ เสริมแกร่งทีมบริหารสร้างฐานอาณาจักร มุ่งสู่ “ตื่นยันหลับ ชีวิตติดสบาย” บมจ.สบาย เทคโนโลยี (SABUY) เผยผลประกอบการไตรมาส 2 ประจำปี 2565 รายได้รวมและกำไรเติบโตต่อเนื่อง โดย SABUY มีรายได้รวม 756 ล้านบาท (เพิ่มขึ้น 95%) กำไรสุทธิ 356 ล้านบาท (เพิ่มขึ้น 657%) จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน
  สาวหวังโพสต์ภาพบิกินี่เซ็กซี่ กลายเป็น “ภาพไวรัลสุดหลอนแทน😰‼️” เรื่องราวนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 6 ที่ผ่านมาค่ะ สาวได้โพสต์ภาพตัวเองในชุดบิกินี่เซ็กซี่ลงในโซเชียลมีเดียส่วนตัว แต่ภาพกลับเป็นไวรัลหลอนแทน‼️
  “น้ำท่วมเกาหลี” คร่าชีวิตคนชนชั้นล่าง ตอกย้ำความเหลื่อมล้ำแบบ “Parasite” กรุงโซลของเกาหลีใต้เผชิญกับฝนตกหนัก จนเกิดน้ำท่วมเฉียบพลัน ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 7 คน ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผู้อาศัยอยู่ในบ้านชั้นใต้ดินแบบ “Parasite”
  ดูทั้งหมด