อยากเป็นผู้รู้รอบด้านต้องทํายังไงครับ ?
คำถามนี้ถูกลบ
“รู้ลึก” จนได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องนั้นๆ
“รู้รอบ” ว่าเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับใครมีประโยชน์ & โทษ อะไรบ้าง
“ความรู้เกิดจากการอ่าน ประสบการณ์ และการเป็นผู้ฟังที่ดีค่ะ”
1 ถูกใจ
77 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 1
    โฆษณา