มีบัญชีอยู่แล้ว?
nForceSecure ได้รับเกียรติจากสถานทูตออสเตรเลีย ให้เป็นวิทยากรร่วมบรรยายใน Webinar ข้อหัว "Thailand's market insights, trends and opportunities for the technology sector"
1
ให้แก่ partners เเละ distributor ของประเทศออสเตรเลีย พร้อมทั้งได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางด้าน Network Infrastructure & Cybersecurity อีกด้วย
โดยคุณภาสกร คชพันธุ์สุนทร VP Engineering of nForcesecure PCL ได้กล่าวถึง แนวโน้มของตลาดการลงทุนในประเทศไทย รวมไปถึงโอกาสและข้อมูลในเชิงลึก สำหรับการลงทุนในด้านเทคโนโลยีในประเทศไทยไว้ โดยได้อ้างอิงข้อมูลจาก Gartner ที่เป็นบริษัทวิจัยและให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศชั้นนำของโลก
ซึ่งถ้ามองจากข้อมูลจาก Gartner จะเห็นได้ว่า แนวโน้มของการลงทุนในประเทศไทยนั้นแบ่งออกเป็นหลายๆด้านด้วยกัน อาทิเช่น Data Center System, Enterprise Software, Devices, IT services และ Communication Services
โดยทางคุณภาสกรได้กล่าวในรายละเอียดว่า ในปี 2021 ที่ผ่านมานั้น มีการลงทุนในด้านต่างๆทางด้าน IT สูงถึง 819 พันล้านบาท ซึ่งตีเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วจะมีอัตราการลงทุนที่สูงขึ้นจากปี 2020 ถึง 7.4%
และจากการทำนายในปี 2022 นั้นการลงทุนทานด้าน IT ที่กล่าวมาจะมีอัตราการเจริญเติบโตขึ้นปีอีก 6.4% จากปี 2021 และทำให้มีการลงทุนสูงถึง 871 พันล้านบาทสำหรับปี 2022
นับเป็นอัตราการเจริญเติบโตทางด้านการลงทุนทางด้านเทคโนโลยีในประเทศไทยที่น่าสนใจสำหรับชาวต่างชาติที่สนใจจะลงทุนในด้านเทคโนโลยีที่มีแนวโน้มจะเติบโตขึ้นทุกปีตามเทรนด์และการใช้งานทางด้านนี้ที่มีมากขึ้นในอนาคต
นอกจากนี้ คุณภาสกรยังให้ข้อมูลเกี่ยวกับระบบรักษาความปลอดภัยทางด้านไอทีไว้อีกด้วย เนื่องจากทางบริษัท nForce Secure นั้นเป็นบริษัทตัวแทนจำหน่ายทางด้านระบบรักษาความปลอดภัยทางด้านไอทีชั้นนำในประเทศไทยกับหลายๆแบรนด์ดัง อาทิ เช่น Palo alto, Trend Micro, Radware, Cloudflare และอื่นๆมากกว่า 25 แบรนด์ในประเทศไทย
จึงอยากจะแนะนำในมุมของตลาดทางด้านระบบรักษาความปลอดภัยทางด้านไอทีของประเทศไทยจากประสบการณ์ที่ผ่านมากว่า 16 ปี ซึ่งหลักๆการลงทุนในประเทศไทยนั้นจากสถิติในปี 2020 และ 2021 นั้นอันดับแรกจะเป็นในเรื่องของ Security Services เป็นอันดับหนึ่ง
เนื่องด้วยในตลาดทางด้านระบบความปลอดภัยทางด้านไอทีนั้น บุคลากรทางด้านนี้ยังคงขาดแคลนและหายากในประเทศไทย จึงจำเป็นจะต้องพึ่งผู้เชี่ยวชาญจากบริษัท 3rd party มาให้บริการทางด้านนี้แทน
ทำให้ความต้องการในเรื่องของ Security Services นั้นมาเป็นอันดับหนึ่ง รองลงมาคือในเรื่องของอุปกรณ์ Network Security Equipment ก็ยังคงเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญสำหรับองค์กรณ์หรือตลาดในประเทศไทยอยู่เสมอ อุปกรณ์อย่างเช่น Firewall, IPS (Intrusion Prevention System), Web gateway, Proxies และอื่นๆ
ซึ่งเป็นอุปกรณ์ทางด้านระบบเครือข่ายยังคงเป็นอุปกรณ์สำคัญระดับต้นๆที่องค์กรณ์ยังมองว่าจำเป็นสำหรับการรักษาความปลอดภัยให้กับองค์กรณ์นั่นจึงทำให้มีการลงทุนอย่างต่อเนื่องสำหรับอุปกรณ์ Network Security Equipment
ถัดมาก็คือในเรื่องของการลงทุนในด้าน Infrastructure Protection ซึ่งก็ถือเป็นปัจจัยพื้นฐานในการสร้างระบบต่างๆในองค์กรณ์อยู่แล้ว จึงทำให้การลงทุนในด้านการป้องกันโครงสร้างพื้นฐานก็เป็นอีกการลงทุนที่องค์กรณ์ต่างๆ ยังคงต้องจ่ายเพื่อรองรับความปลอดภัยกับระบบโครงสร้างอยู่เสมอ
และอีกเรื่องที่สำคัญที่ดูจะมาแรงในปีสองปีที่ผ่านมาก็คือเรื่องของ Data Security จากการประกาศบังคับใช้ของ พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ของประเทศไทยเองก็ดี หรือจะเป็น GDPR ของทางฝั่งยุโรปที่ประกาศใช้มาหลายปีก่อนหน้าแล้วนั้น ทำให้แนวโน้มของการทำ Data Security นั้นมีเพิ่มมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
ทำให้ระบบรักษาความปลอดภัยทางด้าน Data Security อาทิเช่น DLP, Data Encryption Systems, Key Management Systems, Backup and Recovery ฯลฯ นั้นมีความต้องการที่สูงขึ้นตามการบังคับใช้ของ พรบ.คุ้มครองข้อมุลส่วนบุคคลที่จะประกาศให้มีผลบังคับใช้ตอนต้นเดือน มิ.ย. หลังจากที่มีการเลื่อนการบังคับใช้มาแล้วสองครั้งเนื่องด้วยเหตุการณ์ระบาดของโควิด 19 ที่ผ่านมา
แต่ก็ยังเห็นได้ว่าองค์กรณ์ต่างๆมีการเตรียมพร้อมสำหรับการบังคับใช้ พรบ ฉบับนี้มาซักระยะหนึ่งแล้ว ส่วนอีกเทคโนโลยีทางด้านไอทีที่น่าสนใจก็คือ Cloud Security
ซึ่งแม้ว่า ณ ตอนนี้ในเรื่องของบการลงทุนยังไม่มากนักเมื่อเทียบกับการลงทุนในด้านอื่นๆที่กล่าวมาข้างต้น แต่ก็เห็นได้ว่าแนวโน้มการลงทุนทั้งในปี 2020 และปี 2021 นั้นมีการลงทุนที่เพิ่มมากขึ้นในเรื่องของระบบ Cloud จากการทำ Digital Transformation
รวมไปถึงการระบาดของโควิด 19 ที่ผ่านมานั้นถือเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการทำ Digital Transformation ให้รวดเร็วยิ่งขึ้นเพื่อให้องค์กรณ์สามารถปรับตัวในการต่อสู้กับคู่แข่งรวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดจากโควิด 19 และการทำงานจากที่บ้านส่งผลให้องค์กรณ์ต้องพร้อมรับมือกับการใช้งาน Cloud ในรูปแบบต่างๆ
ทั้ง IaaS, PaaS และ SaaS ที่เพิ่มมากขึ้นกับ Cloud Provider ทำให้ระบบรักษาความปลอดภัยสำหรับ Cloud ต่างๆนั้นมีอัตราการเติบโตขึ้นทุกปี ก็ถือเป็นแนวโน้มที่น่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียว
สุดท้ายคุณภาสกรยังแนะนำแนวโน้มของเทคโนโลยีที่น่าลงทุนสำหรับปี 2022 ซึ่งอ้างอิงมาจาก Gartner เช่นเดียวกัน ซึ่งเทคโนโลยีที่คุณภาสกรเลือกมาสำหรับในประเทศไทยนั้นก็มีอาทิเช่น Data Fabric and AI/ML การทำให้ข้อมูลเป็นข้อมูลที่เชื่อมโยงกันเป็นผืนผ้าผืนเดียวโดยใช้ AI และ ML เข้ามาช่วยจะทำให้องค์กรณ์สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลได้สูงสุด, Cybersecurity Mesh ก็เป็นอีกเทคโนโลยีที่น่าสนใจสำหรับปีนี้
การทำให้ระบบรักษาความปลอดภัยสามารถเชื่อมโยงกันเป็นโครงข่าย โดยไม่แยกเป็นแต่ละแบรนด์หรือแต่ละอุปกรณ์จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับองค์กรณ์มากขึ้นในการรักษาความปลอดภัยที่จะต้องรองรับกับภัยคุกคามที่ซับซ้อนและแยบยลมากขึ้น
เรื่องต่อมาเรื่องของการทำ Enhancing Privacy Computation สืบเนื่องจากการบังคับใช้ของ พรบ คุ้มครองข้อมุลส่วนบุคคลรวมไปถึงกฏหมายต่างๆทางด้านความเป็นส่วนบุคคลที่ทั่วโลกกำลังตระหนักถึงความสำคัญในด้านนี้ทำให้การจะประมวลผลข้อมูลอะไรก็แล้วแต่ควรยึดในเรื่องความเป็นส่วนบุคคลเป็นหลักก่อน เพื่อป้องกันการละเมิดในด้านความเป็นส่วนบุคคลของแต่ละคนและผิดต่อกฏหมายและพรบต่างๆ ที่ออกมาคุ้มครองทางด้านนี้
รวมไปถึงในเรื่องของ Cloud Native Platform ที่ได้เกริ่นมาตอนต้นแล้วว่ามีอัตราการเติบโตที่สูงขึ้นจากการทำ Digital Transformation เพื่อช่วยองค์กรณ์ในการต่อสู้กับคู่แข่งไม่ว่าจะด้วยการลดต้นทุนและเพิ่มศักยภาพในการทำงานให้กับองค์กรณ์รวมไปถึงประสบการณ์การใช้งานที่ดีขึ้นของลูกค้าด้วย
ติดตามโซลูชั่นต่างๆ ของ nForce Secure ได้ที่
 • กำลังนิยมในบล็อกดิต
  "เซเลนสกี" วอนตะวันตกส่งขีปนาวุธต่อต้านอากาศยานที่ทันสมัยกว่านี้ ล่าสุด!! ประธานาธิบดี Zelensky เรียกร้องให้ตะวันตกจัดหาระบบป้องกันที่ทันสมัยกว่านี้ให้ยูเครน หลังระบบป้องกันภัยทางอากาศปัจจุบันไม่สามารถสกัดกั้นการโจมตีของรัสเซียได้
  SSF VS RMF อยากลดหย่อนภาษีเลือกกองทุนไหนดี? ปัจจุบัน กองทุนรวมที่สามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ มี 2 ประเภท คือ กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) และกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)
  เรียนรู้จากความผิดพลาดของผู้อื่น ชาร์ลี มังเกอร์ได้เคยกล่าวไว้ว่า “ถ้าเรารู้ว่าจะตายที่ไหน ก็อย่าไปที่นั่น” เหมือนรู้ว่าหุ้นตัวไหนมีโอกาสสร้างจุดจบในชีวิตการลงทุนของเรา ก็อย่าไปเลือกลงทุนในหุ้นตัวนั้น
  เปิดสรรพคุณ “มะกรูด” อาจเป็นยารักษาโควิด- 19 ได้ เปิดสรรพคุณ “มะกรูด” อาจเป็นยารักษาโควิด- 19 จากผลการศึกษาจากคณะนักวิจัยของสถาบันไวรัสวิทยาอู่ฮั่น พบส่วนประกอบของพืชตระกูลส้มอย่าง "มะกรูด" มีฤทธิ์ยับยั้งการติดเชื้อไวรัสโควิด-19
  ดูทั้งหมด