มีบัญชีอยู่แล้ว?
สองวันนี้ได้ยินแต่คำว่า Daruma วูบหนึ่งนึกยินดีว่าคนไทยสนใจเซนมากขึ้น แต่ที่ไหนได้ เป็นคนละ Daruma
บางคนคงงง พูดถึง Daruma ทำไมจึงโยงเข้ากับเซน?
1
ก็เพราะคำว่า Daruma เป็นนามของพระเซนองค์สำคัญมากของจีน
Daruma ก็คือท่านพระโพธิธรรม (Bodhidharma, 菩提達摩) หรือท่านตั๊กม้อ เป็นพระสังฆปริณายกองค์แรกของเซนจีน และผู้ก่อตั้งสำนักเส้าหลิน
ความจริงไม่แปลกที่ท่านตั๊กม้อถูกใช้เป็นสัญลักษณ์หลายอย่างทางโลก เริ่มต้นที่นิยายจีนกำลังภายใน ยกท่านเป็นจอมยุทธ์
ในหนังกำลังภายในเรื่อง Reign of Assassins ("ข้าฯเต็มใจเป็นสะพานหิน ตากแดดลมฝนห้าร้อยปี รอเจ้าข้าม") ก็อิงเกร็ดของท่านตั๊กม้อ
นอกจากนี้ยังมีตุ๊กตา Daruma doll เป็นสัญลักษณ์ของความโชคดี (ตามในรูป)
ตัว Darumaka กับ Darmanitan ในชุดโปเกมอน ก็มาจากท่านตั๊กม้อ
1
ตามตำนานเซน ท่านตั๊กม้อเดินทางไปเผยแผ่ธรรมในจีน เป็นต้นกำเนิดของเซน ซึ่งเป็นสายธารใหม่ที่แตกแขนงมาจากพุทธนิกายมหายานรวมกับเต๋า
อินเดียในสมัยโบราณเรียกว่า ชมพูทวีป มีอาณาเขตคลุมเจ็ดประเทศในปัจจุบัน คือ อินเดีย ปากีสถาน เนปาล ภูฏาน ศรีลังกา บังคลาเทศ และอัฟกานิสถานในปัจจุบัน
แผ่นดินอัฟกานิสถานในเวลานั้นเรียกว่า คันธารราษฎร์ เมืองหลวงคือ คันธาระ (ฝรั่งเรียก กันดาฮาร์) ต่อมาพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชแห่งกรีกทรงพิชิตอาณาจักรเปอร์เซีย บางส่วนของอินเดีย รวมทั้งคันธารราษฎร์ ชาวกรีกได้ปกครองคันธาระนานหลายร้อยปี
จนมาถึงสมัยของกษัตริย์กรีกนามพระเจ้าเมนันเดอร์ หรือพญามิลินท์ ทรงสนพระทัยในปรัชญา ครั้งหนึ่งทรงพบพระนาคเสนมหาเถระปักกลดอยู่ และทรงสนทนาธรรมทั้งคืน จนถึงรุ่งเช้าก็ทรงปวารณาตนเป็นพุทธมามกะ บทปุจฉา-วิสัชนาครั้งนั้นได้รับการบันทึกเป็นพระสูตรที่เรียกว่า มิลินทสูตร หรือ มิลินทปัญหา
2
ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ศาสนาพุทธในคันธารราษฎร์ก็เจริญรุ่งเรืองมาก มีการหล่อพระพุทธรูปปางคันธารราษฎร์ พระพักตร์และรูปทรงแบบเทวรูปกรีก นอกจากนี้ยังมีการสลักพระพุทธยืนตามภูเขา เมื่อพวกตาลีบันครองอัฟกานิสถาน ได้ทำลายพระพุทธรูปเหล่านี้ไปแทบหมดสิ้น
2
เล่ากันว่าพระโพธิธรรมน่าจะเป็นเจ้าชายแคว้นคันธารราษฎร์ มีนัยน์ตาสีฟ้า ไว้หนวดเครารุงรัง
1
ตำนานหนึ่งเล่าว่าปรมาจารย์ตั๊กม้อนั่งวิปัสนากรรมฐานโดยการเพ่งผนังถ้ำนานถึงเก้าปี ประทับนานจนเงาที่ปรากฏบนผนังถ้ำเป็นรอยชัด! เพราะต้องนั่งกรรมฐานนาน ๆ ทำให้ท่านต้องฝึกวิชาเพื่อรักษาสุขภาพ ศาสตร์นี้เองที่สืบสานต่อมาเป็นวิทยายุทธ์แห่งเส้าหลิน
2
เช่นเดียวกับเจ้าชายสิทธัตถะหลายร้อยปีก่อนหน้านั้น พระโพธิธรรมทรงฝักใฝ่ทางธรรมมากกว่าทางโลก ก่อนเดินทางไปเผยแผ่ธรรมในเมืองจีน พระโพธิธรรมทรงครองตำแหน่งพระสังฆปริณายกองค์ที่ 28 ของอินเดีย
1
อันตำแหน่งสังฆปริณายกนั้นสืบสายมาจากพระพุทธเจ้าโดยตรง องค์แรกคือพระมหากัสสปเถระ เป็นการถ่ายทอดธรรมแบบ 'จิตสู่จิต' พร้อมด้วยบาตร จีวร สังฆาฏิของพระพุทธองค์ที่สืบต่อกันมา และนี่ถือเป็นต้นกำเนิดของแนวทางการถ่ายทอดตำแหน่งในทางเซน
พระโพธิธรรมเป็นศิษย์ของพระปรัชญาตาระ พระสังฆปริณายกองค์ที่ 27 ของอินเดีย พระปรัชญาตาระนี่เองที่แนะนำให้พระโพธิธรรมเดินทางไปเผยแผ่ธรรมในเมืองจีน
1
พระโพธิธรรมใช้เวลาเดินทางทางเรือถึงแผ่นดินจีน หลังจากนั้นก็เดินทางท่องแผ่นดินจีนมุ่งหน้าสู่กวางโจว เป็นการเดินทางนานสามปี ตำนานเล่าว่าเมื่อไปถึงจุดหมาย ท่านก็อยู่ในสภาพหนวดเครารุงรัง จีวรเก่าเปื่อย
1
เวลานั้นเป็นช่วงรัชสมัยพระเจ้าเหลียงอู่ตี้ พระโพธิธรรมขึ้นฝั่งที่เมืองกวางโจว พระเจ้าเหลียงอู่ตี้ทรงทราบข่าวการมาถึงของพระรูปนี้ จึงทรงนิมนต์ท่านมาเมืองหลวงเพื่อสนทนาธรรม ได้ตรัสถามอาจารย์ตั๊กม๊อว่า "ตั้งแต่ครองราชย์มา เราได้ทะนุบำรุงพระศาสนามาโดยตลอด สร้างวัดวาอารามนับไม่ถ้วน จัดทำพระคัมภีร์มากมาย มิทราบว่าเราจักได้รับบุญกุศลมากน้อยเท่าใด?"
พระโพธิธรรมตอบว่า "ทรงมิได้บุญใด ๆ แม้แต่น้อย"
"ไฉนมิได้บุญอันใด?"
"เพราะเจตนาในการทำบุญนั้นไม่บริสุทธิ์"
ความจริงคือพระเจ้าเหลียงอู่ตี้ทรงขึ้นครองราชย์ด้วยพระหัตถ์เปื้อนเลือด แต่ต่อมาทรงกลายเป็นผู้อุปถัมภ์ศาสนาพุทธ
2
"เช่นนั้นอะไรคือบุญที่แท้?"
"ก็คือการรู้ที่แท้จริง สมบูรณ์ สาระของมันคือความว่างเปล่า ไม่มีใครสามารถรับบุญจากวัตถุทางโลก"
1
"เช่นนั้นอะไรคือหลักแรกของความจริงศักดิ์สิทธิ์?"
"ความว่างเปล่าอันยิ่งใหญ่ ไม่มีอะไรที่ศักดิ์สิทธิ์"
"เบื้องหน้าเรานี้คือใคร?"
พระอาจารย์ตั๊กม้อตอบว่า "อาตมาไม่รู้"
แล้วพระโพธิธรรมก็ทูลลาจากไป
พระโพธิธรรมเดินทางขึ้นเหนือ ตำนานเล่าว่าพระโพธิธรรมผ่านสถานที่ชุมชน พบนกตัวหนึ่งถูกขังในกรง นกเอ่ยกับพระโพธิธรรมว่า "โปรดเมตตาชี้แนะหนทางสู่อิสรภาพให้ข้าพเจ้าด้วยเถิด"
พระโพธิธรรมเอ่ยเพียงว่า "สองขาเหยียดแข็ง สองตาปิดสนิท"
วันนั้นเมื่อเจ้าของมาดูนกในกรง พบนกตัวนั้นนอนเหยียดขาแข็งทื่อ ตาปิด ก็คิดว่ามันตายแล้ว เมื่อเปิดกรงหยิบซากนกออกมา วิหคก็กางปีก บินไปสู่อิสรภาพ
อีกตำนานหนึ่งเล่าว่า เมื่อพระโพธิธรรมเดินทางถึงฝั่งแม่น้ำแยงซี ไม่พบเรือข้ามฟากสักลำเดียว จึงถอนต้นอ้อโยนลงน้ำ และกระโดดลงไปเหยียบต้นอ้อนั้น ปล่อยให้สายลมพัดพระองค์ลอยข้ามฝั่งไป ตำนานนี้ปรากฏในภาพวาดและศิลาสลักของจีน
2
ครั้นข้ามแม่น้ำแยงซีไปถึงซงซาน พระโพธิธรรมก็นั่งสมาธิอยู่ในถ้ำแห่งหนึ่ง หันหน้าเข้าผนังถ้ำจมอยู่ในฌานลึกนานเก้าปี เป็นเจ้าสำนักวัดเส้าหลินแห่งเขาซงซาน ชาวจีนจึงถือว่าท่านเป็นพระสังฆปริณายกองค์ที่ 1 แห่งจีน และนี่คือที่มาของเซน ภาพของมังกรเซนในยุคต้นของเซนจึงมักเคร่งขรึม ไร้อารมณ์ขันเช่นอาจารย์เซนในยุคหลัง
"สองขาเหยียดแข็ง สองตาปิดสนิท"
บั้นปลายชีวิตของพระโพธิธรรมไม่ได้รับการบันทึกแน่ชัด มีแต่ตำนาน บ้างว่าท่านเดินทางกลับอินเดีย ตำนานหนึ่งเล่าว่า พระโพธิธรรมถูกวางยาพิษจากคนที่อิจฉาริษยาท่าน และเสียชีวิตในราวปี ค.ศ. 535 ตำนานเล่าว่าฝ่ายศัตรูพยายามฆ่าท่านถึงหกครั้ง ครั้งสุดท้ายท่านไม่ได้ขัดขืนการวางยาพิษนั้น เพียงแต่นั่งตัวตรงและมรณภาพอย่างสงบ
2
สามปีต่อมา พระรูปหนึ่งนาม ซ่งหยุน เดินทางไปทางตะวันตกตามคำสั่งของหลวงและพบพระโพธิธรรมเดินอยู่แถบเขาหิมาลัย มือถือรองเท้าแตะข้างหนึ่ง
พระซ่งหยุนถามพระโพธิธรรมว่า "ท่านอาจารย์กำลังจะไปที่ใด?"
"ไปอินเดีย"
เมื่อซ่งหยุนเดินทางกลับเมืองจีน ได้รายงานเรื่องนี้ต่อจักรพรรดิองค์ใหม่ เซียวกัง ได้สดับดังนั้นก็ทรงสั่งให้ขุดหลุมศพของพระโพธิธรรม พวกเขาตกตะลึงเมื่อพบว่าในโลงศพนั้นไม่มีร่างของพระโพธิธรรม มีแต่รองเท้าอีกข้างหนึ่งเท่านั้น!
3
(จากหนังสือ มังกรเซน ติดตามข้อเขียนของ วินทร์ เลียววาริณ ได้ทุกวันที่เพจ https://bit.ly/3amiAvG และ blockdit.com)
ยัง​ กำแพงเพชร
การเขียน สุดยอด เนื้อเรื่อง ชวนติดตาม ภาษาที่ใช้ ต้องใช้ตามแล้วครับ
 • กำลังนิยมในบล็อกดิต
  ด่วน น้ำมันดิบ ลงเหลือ 96.7 ดอลลาร์ -16.7% แล้วใน 1 เดือน สิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปก็คือ -น้ำมันดิบที่จะถูกนำไปกลั่นเป็นน้ำมันสำเร็จรูปในอนาคต จะต่ำลงมากกว่าเดือนก่อนหน้า
  SSF VS RMF อยากลดหย่อนภาษีเลือกกองทุนไหนดี? ปัจจุบัน กองทุนรวมที่สามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ มี 2 ประเภท คือ กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) และกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)
  ไอ่น้องใจเย็น ! เมื่อชาวญี่ปุ่นคนหนึ่งร้อนจัดจึงอยากจะขอแต่งตัวสบายๆเพื่อถ่ายเทอากาศ ..
  สถานการณ์วันที่ 132 สงครามรัสเซียยูเครน ล่าสุด!! รัสเซียเพิ่มการโจมตีโดเนตสค์หนักขึ้นหลังจากควบคุมจังหวัด Lugansk ได้อย่างเต็มที่ ศึกที่คาร์คีฟ ทหารยูเครนพลีชีพกว่า 100 นาย รัสเซียยันรุกต่อเต็มรูปแบบ
  ดูทั้งหมด