ทำไมการเติบโตทำให้เราสูญเสียตัวตน?
คำถามนี้ถูกลบ
เราอาจเป็น ปู กุ้ง กั้ง
เราจะสูญเสียตัวตนได้อย่างไรเมื่อเราไม่เคยมีตัวตน.เราเป็นแค่ผลิตผลสมมุติที่เกิดจากธาตุประกอบเท่านั้น.ถ้าแยกสารเคมีออกจากกัน(แยกตัวตนคืออัตตา) หรือแยก สิ่งที่ทำให้สิ่งประกอบเหล่านั้นมารวมกันได้ออกไป(แยกความเกี่ยวพัน ความดัน โมเลกุลหรือสิ่งที่ทำให้สิ่งประกอบไม่เป็นอิสระจากกันคือทุกข์).ผลิตผลสมมุติที่เป็นเราก็จะไม่มี.แยกข้าว หมู ผัก เครื่องปรุงออก จากข้าวผัด.จะไม่เป็นสมมุติข้าวผัดอีกต่อไป
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา