เชื่อว่าหลายท่าน คงมีหลายครั้งที่คิดถึงความทรงจำในอดีตที่ผ่านมาแล้ว
บางครั้งความคิดถึงก็มีทั้งความเจ็บปวดที่ปะปนกับความชุ่มฉ่ำใจ จะสุขก็ไม่ใช่ จะเศร้าก็ไม่เชิง
การหวนคิดถึงเรื่องราวในอดีต หรือเรียกว่า Nostalgia ดูเป็นคำที่ลึกลับพอสมควร ซึ่งพริ้มก็ได้ไปเจอข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะ
ในวันนี้พริ้มเลยจะมาแชร์ข้อมูลเกี่ยวกับคำว่า Nostalgia กันนะคะ
มาเริ่มกันที่ความหมายของ Nostalgia จากบุคคลต่าง ๆ กันนะคะ
William Kelly ให้ความหมายการโหยหาอดีตไว้ว่า เป็นการจินตนาการ
ถึงโลกที่เราได้สูญเสียบางสิ่งไปแล้ว
โลกที่เราในฐานะปัจเจกบุคคล และสมาชิกของสังคมต่างก็เคยมีประสบการณ์ร่วมกันมาในอดีต
โลกที่เคยเป็นจริงในอดีต แต่บัดนี้เหลือไว้เพียงความทรงจำและประสบการณ์ให้เราได้
ระลึกถึง
เราจะสามารถติดต่อสื่อสารกับโลกที่ว่านี้ได้ผ่านช่องทางที่เรียกว่า จินตนาการ ที่ถูกหล่อหลอมมาโดยประสบการณ์ชีวิตและวัฒนธรรม
ที่สำคัญ เราจะสามารถสัมผัสหรือจับต้องมองเห็นโลกที่เราได้สูญเสียไปแล้วนั้นได้อีก
ครั้ง หากเราสามารถสร้างภาพตัวแทนโดยการผลิตซ้ำหรือฉายซ้ำฉาก หรือโดย
ความทรงจำ ด้วยการย้อนกลับไปจำลองประสบการณ์ ในอดีตขึ้นมาใหม่อีกครั้ง
ซึ่ง William Kelly ได้เรียกการโหยหานี้ว่า การเรียกหาอดีตที่เลือนหายไปแล้วให้กลับคืนมา
ทั้ง ๆ ที่รู้ดีว่าเป็นไปไม่ได้ แต่การสามารถจินตนาการเกี่ยวกับอดีต สร้างความ
รู้สึกร่วมเกี่ยวกับอดีต ยืนยันกับตัวเองและกล่าวอ้างกับผู้อื่นอย่างมั่นใจว่า โลก
สมมติของสิ่งที่ผ่านเลยไปแต่ได้รับการจำลองขึ้นมาใหม่นี้ คือ ภาพอดีตที่แท้จริง
เรื่องเล่าเราเขียน (PRIMEMOTION)
สำหรับ Marie A. Mills และ Peter G.Coleman ได้กล่าวว่า การโหยหาอดีตมีลักษณะของความรู้สึกที่มีความสุขปนความเศร้าในความทรงจำเกี่ยวกับอดีตที่ผ่านมา
ซึ่งให้ความเห็นเช่นเดียวกับ Ralph Harper ที่มองการโหยหาอดีตว่าเป็นเรื่องของความ
รู้สึกว่าคือการผสมผสานกันระหว่างความรู้สึกตรงข้ามกัน
นั่นก็คือ ความทุกข์ระทมร่วมกับความยินดีมีสุข สิ่งที่หายไปกับสิ่งที่พบเจอ ความห่างไกลกับความใกล้ สิ่งที่คุ้นเคยกับสิ่งใหม่ การขาดหายไปและการมีอยู่ อดีตที่จบไปแล้วและหาย
ไปกับการกลับมาเป็นปัจจุบันอีกครั้งในช่วงเวลาหนึ่ง
ในแง่ของความรู้สึก การโหยหาอดีตเป็น
เรื่องของประสบการณ์สำหรับอดีตที่ไม่ได้ดำรงอยู่ในปัจจุบัน เป็นเรื่องที่อยู่
ระหว่างสมองกับหัวใจ ซึ่งก็คือ สมองรู้ว่าสิ่งที่เรียกกลับมาใหม่นั้นไม่ใช่เรื่องจริง แต่
ใจนั้นอยากหาความรู้สึกสบายใจจากความรู้สึกที่ได้สัมผัสกับอดีต
การโหยหาอดีตจึงได้จัดการกับการรับรู้และอารมณ์ใหม่ เพื่อสร้างความรู้สึกสบาย อบอุ่น
ใจ และมั่นคงให้เกิดขึ้น
สำหรับ Elihu Howland ได้กล่าวถึงการโหยหาอดีตว่าเป็นอารมณ์ที่สับสนที่เต็มไปด้วยความรู้สึกที่ขัดแย้งกันภายในเป็นความรู้สึกที่
เจ็บปวด แต่ก็เป็นความรู้สึกเจ็บปวดที่มีความรู้สึกเป็นสุขบางอย่างดำรงอยู่
โดยการโหยหาอดีตสามารถรวมเอาสิ่งทั้งหลายที่อยู่ระหว่างความโศกเศร้ากับ
การโหยหา (wistfulness) ที่อยู่ทั่วไปเข้ามารวมกันไว้ โดยคำว่าการโหยหา (wistful) ได้รวมเอาความกระตือรือร้น ความคาดหวัง และความเศร้าโศกเสียใจเข้าไว้ด้วยกัน
สำหรับคำนิยามของ Nostalgia เองตอนที่พริ้มได้อ่านก็รู้สึกเกิดแรงกระเพื่อมในใจพอสมควรเลย เพราะคำนิยามค่อนข้างตรงกับความรู้สึกของตนเองที่โหยหาอดีต อยากให้เหตุการณ์ในอดีตกลับคืนมาอีกครั้ง ทั้งบรรยากาศและความรู้สึกค่ะ
เรื่องเล่าเราเขียน (PRIMEMOTION)
และจากข้อมูล Morris B. Holbrook's
ชี้ให้เห็นว่า มีหลายปัจจัยที่ทำให้คนรู้สึกถึงอดีตที่ประทับใจ ได้แก่
1) ประสบการณ์จากการรับสัมผัสจากกลิ่น จากอาหารที่ทำให้หวนคิดถึงประสบการณ์ในวัยเด็ก
2) ความคิดถึงบ้าน สำหรับคนที่อพยพย้ายถิ่นฐาน หรือต้องจากบ้านมาไกลและมีสิ่งของจากที่เดิมมาด้วย
3) พิธีกรรมของการสืบทอด เช่น การสืบทอดของใช้บางอย่างให้ลูก เพื่อให้เกิดการหวนคิดถึงช่วงหนึ่งของชีวิตที่เคยลำบากด้วยกัน เป็นมรดกของครอบครัว
4) มิตรภาพและความรัก เช่น แหวนรุ่น รูปภาพ หนังสือรุ่น สมุดมิตรภาพ(Friendship) เป็นต้น
5) ของขวัญที่เป็นตัวแทนของความรัก เช่น ของขวัญที่บุคคลอันเป็นที่รักได้ทำขึ้นและมอบให้
6) ความมั่นคง เช่น การตกแต่งบ้านที่ได้รับแรงบันดาลใจจากคุณยาย ผู้ซึ่งเคยให้ความรัก ความอบอุ่น และความมั่นคงทางจิตใจมาก่อน
7) การได้แยกออกหรือหนีออกมา เช่น เมื่อเห็นจักรยานคันแรกที่ใช้ในการท่องเที่ยว ทำให้นึกถึงอิสระเสรีที่ได้จากการขับขี่จักรยาน
8) ศิลปะและความบันเทิง เช่น การฟังเพลงบางเพลงแล้วทำให้หวนคิดถึงชีวิตในวัยเด็ก
9) การแสดงออกและความสามารถ เช่น ไม้เทนนิส ช่วยให้สามารถเล่นกีฬาที่ชื่นชอบได้ หรือชุดที่ตัดจากผ้าที่ซื้อในที่พิเศษเฉพาะ และจะใส่เฉพาะงานพิเศษ และเมื่อใส่ชุดนี้ครั้งใด ก็จะทำให้นึกถึงช่วงเวลาที่มีความสุขที่ได้ไปซื้อผ้าชิ้นนั้น
10) การสร้างสรรค์ เช่น การให้ความรักและใสใจกับเปียโนเป็นพิเศษเพราะทำให้คิดถึงวัยเด็กที่ได้เริ่มเล่นและพบว่าการเล่นเปียโนได้กลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตปัจจุบัน
เรื่องเล่าเราเขียน (PRIMEMOTION)
้เมื่อเราได้เห็นถึงปัจจัยที่ทำให้เราเกิด Nostalgia แล้ว เรามาดูในส่วนของข้อดีกันนะคะ
 • ช่วยทำให้อารมณ์ดีขึ้น
 • กระตุ้นให้เกิดแรงบันดาลใจและแรงจูงใจ
 • ทำให้มองเห็นของตัวตนที่แท้จริง
 • สามารถช่วยแก้ปัญหาได้
 • ช่วยให้สามารถจัดการกับสถานการณ์ที่ยากลำบากได้อย่างถูกต้องมากขึ้น
 • สามารถให้ความรู้สึกว่าชีวิตมีความหมายมากขึ้น
 • ช่วยให้ความสัมพันธ์ทั้งครอบครัวและเพื่อนฝูงดีขึ้น
 • คลายความเหงา
 • ลดความเบื่อ
 • คลายความกังวล
 • ช่วยป้องกันภาวะซึมเศร้า
1
➢ นอกจากนี้ Nostalgia ยังช่วยลดความเครียดและความรู้สึกโดดเดี่ยวได้ เวลาที่นึกถึงวันเก่า ๆ คนเรามักจะนึงถึงช่วงวัยเด็กหรือวัยรุ่น ซึ่งเป็นช่วงชีวิตที่มีความสุขอย่างเต็มที่กับกลุ่มเพื่อนและครอบครัว การหวนคิดถึงช่วงเวลาเหล่านี้จะทำให้รู้สึกไม่โดดเดี่ยวและรู้ว่าตนเองมีคนที่พร้อมจะอยู่เคียงข้าง
1
➢ ยังช่วยย้ำเตือนว่าเราเป็นใคร ให้ความหมายกับการใช้ชีวิต ในช่วงที่สุขภาพจิตแย่มาก ๆ อาจจะเกิดความรู้สึกหลงทางหรือสับสนกับชีวิต การนึกถึงเรื่องราวที่ผ่านมาจะเป็นการเชื่อมตัวตนของเราในอดีตกับปัจจุบันเข้าด้วยกัน มันจึงช่วยย้ำเตือนว่าเราเป็นใคร มาจากไหน ต้องการอะไรในการใช้ชีวิต ทำให้ลดความสับสนในชีวิต และสามารถดำเนินชีวิตไปตามเส้นทางที่ต้องการต่อไปได้
➢ และ Nostalgia ยังทำให้เราสามารถเดินหน้าต่อไปกับชีวิตได้ โดยเมื่อนึกถึงช่วงที่มีความหวัง หรือช่วงที่ประสบความสำเร็จก็จะสามารถช่วยปลุกไฟให้ลุกโชนขึ้นมาได้ ความทรงจำเหล่านี้จะช่วยให้เรามีความรู้สึกมั่นใจในตัวเองมากขึ้น มองโลกในแง่บวกมากขึ้น และเป็นแรงให้ก้าวต่อไปได้
แหล่งที่มาข้อมูล :
สำหรับพริ้ม บางครั้งการได้ย้อนกลับไปทบทวนความทรงจำที่เคยเกิดขึ้นในอดีต ก็เป็นการเรียนรู้ที่มีค่าอย่างนึง
1
เมื่อวันหนึ่งที่เราได้ย้อนมองกลับมาแล้วพบว่าตนเองได้เติบโตไปอีกขึ้น ได้เห็นอะไรบางอย่างในใจที่ยังคงอยู่และค่อย ๆ เติบโตไปตามตัวตนของเรา
ในขณะเดียวกันก็ได้เห็นอะไรหลายอย่างสูญสลายหายไปจากตัวตนของเรา ไม่ว่าจะความชื่นชอบ ลักษณะนิสัย รสนิยมที่เปลี่ยนไปจากเดิม
แต่เรายังคงหลงเหลืออะไรบางอย่างยังแน่นอยู่ในใจเสมอ การเติบโตอาจทิ้งร่องรอยหรือบาดแผลบางอย่างไว้ และบางอย่างมันก็ทิ้งความสุขไว้ในห้วงอดีตหนหลัง
ซึ่งสิ่งนี้อาจจะเป็นอีกเหตุผลที่ทำให้ใครหลายคนโหยหาอดีตอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เพราะเขาได้ทิ้งความสุขไว้ในอดีตเรียบร้อยแล้ว
พริ้มเองก็เคยรู้สึกแบบนั้น จนวันนึงความรู้สึกก็เปลี่ยนไป ว่าจริง ๆ แล้วที่อดีตมันงดงามได้ขนาดนั้น ก็เป็นเพราะในตอนนั้นเราตั้งใจใช้ชีวิตในปัจจุบันให้ดี
และในอีกแง่นึง บางเหตุการณ์เราก็เลือกเก็บในแง่มุมที่เป็นความทรงจำดี ๆ ความรู้สึกดี ๆ ไว้ หรือบางเหตุการณ์เป็นเรื่องน่าอับอายมากในตอนนั้น แต่เมื่อย้อนมองจากในวันนี้ก็กลายเป็นเรื่องขำขันแทน
สุดท้ายแล้วเราก็แค่ก้าวข้ามเรื่องราวเหล่านั้นมาได้และยังหวนคิดถึงจนเผลอยึดติดกับอดีตมากเกินไป
ทุกวันนี้พริ้มก็พยายามคิดว่าอย่างน้อยเราจะทำปัจจุบันให้ดีที่สุดเท่าที่ทำได้ เพื่อที่มันจะได้เป็นอดีตที่ดี แล้วในอนาคตที่ได้ย้อนมองกลับมาก็จะได้รู้สึกดี
คงปฏิเสธไม่ได้ว่าการมีความสุขอยู่กับปัจจุบันก็เป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันนะคะ
สุดท้ายนี้พริ้มขอให้ทุกท่านพบเจอความสุขในทุก ๆ วันเลยค่ะ อย่างน้อยก็หากมีการ Nostalgia บ้างก็ขอให้รู้สึกอบอุ่นหัวใจนะคะ
สำหรับบทความนี้ก็ค่อนข้างยาวนิดนึงนะคะ ขอขอบคุณทุกท่านที่อ่านมาถึงตรงนี้ค่ะ หากท่านใดมีประสบการณ์ Nostalgia สามารถร่วมแบ่งปันเรื่องราวกันได้เลยนะคะ
หากชอบบทความนี้โปรดกดไลก์ กดติดตาม กดแชร์ แสดงความคิดเห็นเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้เขียนด้วยนะคะ
#PRIMEMOTION
#เรื่องเล่าเราเขียน
9.3K รับชม
  Unbox your thinking
  ยิ่งนึกถึงก็ยิ่งคิดถึงครับ
  • กำลังนิยมในบล็อกดิต
   หญิงสาวคนนี้ถูกรัฐบาลอิหร่านสั่งรื้อถอนและทำลายบ้านที่เธออาศัยอยู่กับครอบครัวจนพังยับเยิน จากเหตุผลเพราะ เธอไม่สวมฮิญาบขณะเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติที่เกาหลีใต้ ..
   เปลี่ยนคอนโดเป็นห้องอเนกประสงค์ด้วย 7 ไอเดียสุดปัง คนที่ตัดสินใจซื้อคอนโดสำหรับอยู่อาศัย แน่นอนว่าย่อมต้องการออกแบบให้ห้องมีความยืดหยุ่นและน่าอยู่ ทำให้หลาย ๆ คนเลือกที่จะออกแบบพื้นที่ห้องภายในคอนโดเป็น 'ห้องอเนกประสงค์' เพื่อช่วยรองรับกับไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตให้มีความลงตัวมากยิ่งขึ้น
   ลอยด์ ออสติน แข็ง อีกแล้ว รัฐมนตรีกลาโหม ลอยด์ ออสติน แสดงท่าที่แข็งกร้าวต่อจีนอีกครั้ง เมื่อเขาออกมาพูดเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาในงาน Reagan Nationanl Defense Forum ว่า..
   คนประเทศไหน คือ "ฐานผู้ใช้งานหลัก" ของโซเชียลมีเดีย เหล่านี้ เสพคอนเทนต์สั้น ๆ ที่สนุก แต่อัดแน่นไปด้วยความรู้ บน TikTok เพื่อให้ก้าวทันโลกธุรกิจและการตลาด > tiktok.com/@marketthinkth
   ดูทั้งหมด