ฌาน เป็นธรรมดับทุกข์ แบบเข้าใจง่าย โดย Tui Space
PODCAST แนะนำ 👇
ฌาน 2 รูปแบบ แบบเข้าใจง่าย ✔
ที่มา สัมมาสมาธิ แบบเข้าใจง่าย ✔
ปฐมฌาน แบบเข้าใจง่าย ✔
ว่าด้วยเรื่องของ ฌาน แบบเข้าใจง่าย โดย Tui Space ✔
ผู้ไม่บรรลุธรรม(ฌาน) ย่อมเห็น ความเกิด และ ความดับ ผิดดังนี้ ✔
อ้างอิง 👇
โพธิราชกุมารสูตร พระไตรปิฎกฉบับหลวงเล่มที่13
15 ถูกใจ
12 แชร์
5.3K รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 15
    โฆษณา