บางคนก็โรคจิต ยิ่งอยากทำให้มันอิจฉามากขึ้นไป
หนักขึ้นไป ให้อกแตกตาย คือการต่อกรกลับ
คนแบบนั้นก็มีมากมาย ในสันดานไทยๆ
แต่ส่วนตัวเราไม่ได้ชอบทำแบบนั้น
ถ้ารู้ว่ามีแบบนั้น รู้สึกแบบนั้น ก็จะไม่ค่อยชอบ
อิจฉา หรือไม่ยอมรับ ตัดสิน หมั่นไส้ ดูแคลน
จิตไม่ดี ไม่ชอบเราลึกๆ ไม่ถูกจริตกัน ไม่ถูกชะตากัน
เอาชนะกัน มีอีโก้ต่อกัน บ้างก็เป็นแบบนั้น ในเพื่อน
ส่วนตัวเราเองคิดว่า ถ้าเป็นเรา ถ้าเป็นไปได้
ถ้าเลิกคบได้ เราก็อยากจะไม่คบหานะ
แยกย้ายกันไปเถอะ สำหรับเรา ต่างคนต่างอยู่
ไม่ต้องมารับรู้อะไรกันในชีวิต
แต่ส่วนตัวเราก็ไม่เคยเจอนะคนที่อิจฉาเรา
อิจฉาแบบริษยานั่นแหละ
เพราะชีวิตเรามันไม่ได้น่าอิจฉาริษยาในสายตาของเพื่อนๆเลย
1ถูกใจ
101รับชม