คิดว่าเขาเบื่อ คิดว่าเขานอกใจ
ต่างๆนาๆ
หรือคิดว่าหมดรักกันแล้วใช่ไหม
ต่างๆนาๆ
ฟุ้งซ่านในหัว
ลองถามดูตรงๆว่าทำไม
เพราะอะไร สาเหตุอันใด
บอกได้ เรารับได้ รับฟัง พูดคุยเปิดใจกัน
จะได้ไม่บานปลายเป็นแผลลึก
และต้องแยกทางเดินกันไป
จะได้ทำความเข้าใจร่วมกัน
เพื่อปรับเพื่อแก้กันไป
พูดคุยตกลงกัน
ถ้าสุดท้ายมันไม่ได้จริงๆ
บางคู่ก็แยกทางกัน และดันมีเยอะเสียด้วย