ถ้าคนพุทธ เบสิคก็ศีล 5
คริสต์ ก็มีบาปทั้ง 7ห้ามทำบาปทั้ง 7
147 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา