คำพูดกับความหมายของคำพูดต้องพิจารณาให้ดี.ความหมายของคำพูดอาจต้องมีการอธิบาย ซึ่งยืดยาว...ไม่สะดวก จึงมักจะย่อ หรือลัด ให้สั้นลง.ความหลงต่างหากที่ทำให้คนมองไม่เห็น"ความจริง".ความรักสวยงามเสมอ จริงอยู่ที่ความรักเป็นความรู้สึก และไม่ได้รู้สึกตลอดเวลา อาจมีอารมณ์อื่นหลายอารมณ์เข้ามาแทรกอยู่เสมอ คนเลยไม่เข้าใจว่ามีรัก ทำไมมีทุกข์...ตอนที่ทุกข์ ไม่ได้เกิดจากรักแน่นอน อาจเกิดจากกังวล ห่วง หวง หรืออะไรอย่างอื่น...ที่ไม่ใช่ความรัก
1
74รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...