เต็มใจฟัง เต็มใจเดินทางไปด้วยกัน
เต็มใจตาบอด
และสุดท้ายก็ตาสว่าง
เข้าใจ เต็มใจ เชื่อใจ เปิดใจ ทำความเข้าใจ
หลอก ไม่จริง เสแสร้ง
หลง
เต็มใจรัก
1ถูกใจ
88รับชม