จีนเผยแพร่บทความทั้งในนามรัฐบาลและสื่อหลักของจีน "อธิบายเหตุผล ทำไมไต้หวันแยกจากจีนไม่ได้" อีกหนึ่งมาตรการตอบโต้ของจีนในเวทีโลก
1
China Media Group (CMG) สื่อหลักของจีน ได้เผยแพร่บทความอธิบายเหตุผล "ทำไมไต้หวันจึงแยกออกจากจีนไม่ได้" โดยสอดคล้องกับในเว็บไซต์ทางการของรัฐบาลจีนที่เคยเผยแพร่ในลักษณะเดียวกัน เมื่อปลายเดือนกรกฎาคม 2565 ก่อนที่แนนซี เพโลซี ประธานสภาผู้แทนราษฏรสหรัฐอเมริกาเดินทางไปเยือนไต้หวัน
ทางจีน ได้เล่าย้อนถึงในวันก่อตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2492 (ค.ศ. 1949) รัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (PRC) ได้แสดงหลักการหนึ่งที่ชัดเจนเกี่ยวกับการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับต่างประเทศ คือ
3
"ประเทศนั้นต้องยอมรับรัฐบาลของสาธารณรัฐประชาชนจีนว่าเป็นรัฐบาลที่ถูกต้องตามกฎหมายเพียงผู้เดียวที่เป็นตัวแทนของประเทศจีนทั้งหมด ตัดขาดหรืองดเว้นจากการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการกับทางไต้หวัน"
1
และจีนยังคงยกประเด็นการเป็นตัวแทนจีนเดียวอย่างเป็นทางการในสหประชาชาติ เหมือนเช่นทุกครั้งที่มีการเอ่ยถึงประเด็นไต้หวัน
1
โดยในบทความเขียนว่า
เนื่องจากหลักการจีนเดียวได้รับการสนับสนุนอย่างแพร่หลาย ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2514 (ค.ศ. 1971) สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติได้รับรองมติ 2758 ซึ่งทำให้ผู้แทนของทางการไต้หวันออกจากสหประชาชาติและฟื้นฟูสิทธิตามกฎหมายทั้งหมดของรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนให้เป็นตัวแทนจีนเพียงผู้เดียวในสหประชาชาติ
ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2515 (ค.ศ. 1972) จีนและญี่ปุ่นได้ประกาศสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต โดยญี่ปุ่นเข้าใจและเคารพจุดยืนของรัฐบาลจีนอย่างเต็มที่ว่าไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งของดินแดนของจีนที่แบ่งแยกไม่ได้
1
จากนั้นในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2521 (ค.ศ. 1978) จีนและสหรัฐอเมริกาได้ออกแถลงการณ์ร่วมเกี่ยวกับการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต ซึ่งสหรัฐฯ
1
"ยอมรับรัฐบาลของสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นรัฐบาลที่ถูกต้องตามกฎหมายของจีนแต่เพียงผู้เดียว" และ "ยอมรับจุดยืนของจีนที่มีจีนเดียวและไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งของจีน”
3
ณ วันนี้ 181 ประเทศ ได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับสาธารณรัฐประชาชนจีน และพวกเขาทั้งหมดยอมรับหลักการจีนเดียวและมุ่งมั่นที่จะจัดการกับความสัมพันธ์กับไต้หวันภายใต้กรอบการทำงานแบบจีนเดียว
1
# จีนย้ำ "ไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งของจีนมาตั้งแต่สมัยโบราณ"
1
หลักฐานทางประวัติศาสตร์และพงศาวดารจำนวนมากได้ลงรายละเอียดบันทึกการพัฒนาของไต้หวันโดยชาวจีนในยุคก่อนหน้า
การอ้างอิงนี้สามารถพบได้ในอักขรานุกรมภูมิศาสตร์ชายฝั่งทะเล ที่รวบรวมเมื่อ 1,700 ปีก่อนโดยเสิ่น อิ๋ง นายพลและผู้ปกครองเมืองชายฝั่งทะเลของรัฐอู๋ หรือที่รู้จักในนาม ง่อก๊ก ในช่วงสามก๊ก นี่เป็นบันทึกแรกของโลกที่เขียนเกี่ยวกับไต้หวัน
รัฐบาลจีนในยุคต่างๆตั้งแต่สมัยโบราณ ได้จัดตั้งหน่วยงานบริหารเพื่อใช้อำนาจเหนือไต้หวัน ในช่วงกลางศตวรรษที่ 12 ราชวงศ์ซ่งได้จัดตั้งกองทหารรักษาการณ์ในเผิงหู ไต้หวัน โดยวางอาณาเขตให้อยู่ภายใต้เขตอำนาจของอำเภอจินเจียง เมืองฉวนโจว มณฑลฝูเจี้ยน ขณะที่ราชวงศ์หยวนได้จัดตั้งหน่วยลาดตระเวนและตรวจสอบในเผิงหูเพื่อดูแลอาณาเขต
2
ในช่วงกลางและปลายศตวรรษที่ 16 ราชวงศ์หมิงได้คืนสถานะหน่วยงานที่ครั้งหนึ่งเคยถูกยุบ และส่งกำลังเสริมไปยังเผิงหูเพื่อขับไล่ผู้รุกรานจากต่างประเทศ
1
ในปี ค.ศ. 1662 (สมัยจักรพรรดิคังซีแห่งราชวงศ์ชิง) นายพลเจิ้งเฉิงกง ได้เข้าปกครองไต้หวัน ต่อมารัฐบาลชิงได้ขยายโครงสร้างการบริหารในไต้หวัน ในปี ค.ศ. 1727 (สมัยจักรพรรดิหย่งเจิ้งแห่งราชวงศ์ชิง) การบริหารบนเกาะแห่งนี้ได้ถูกสร้างขึ้นใหม่ในฐานะการบริหารของมณฑลไต้หวัน ดินแดนนั้นกลายเป็นที่รู้จักอย่างเป็นทางการว่าไต้หวัน และต่อมาในปี ค.ศ. 1885 (สมัยจักรพรรดิกวงซวี่แห่งราชวงศ์ชิง) รัฐบาลได้กำหนดให้ไต้หวันเป็นมณฑลเต็มรูปแบบ
1
# จีนยกเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ "ญี่ปุ่นคืนไต้หวันสู่จีน"
ในเดือนเมษายน ค.ศ. 1895 สงครามญี่ปุ่นรุกรานจีน ญี่ปุ่นบังคับให้รัฐบาลราชวงศ์ชิงลงนามในสนธิสัญญาชิโมโนเซกิที่ไม่เท่าเทียมกัน และบังคับให้จีนยอมให้ญี่ปุ่นยึดครองไต้หวัน
ในเดือนกรกฎาคม ค.ศ. 1937 ญี่ปุ่นได้เปิดสงครามรุกรานจีนอย่างเต็มกำลัง ในเดือนธันวาคม ค.ศ. 1941 รัฐบาลจีนได้ออกประกาศประกาศสงครามต่อต้านญี่ปุ่นของจีน โดยประกาศให้โลกทราบว่าสนธิสัญญา ข้อตกลง และสัญญาทั้งหมดเกี่ยวกับความสัมพันธ์จีน-ญี่ปุ่น รวมทั้งสนธิสัญญาชิโมโนเซกิ ถูกยกเลิก และจีนจะกู้ไต้หวันคืนสู่จีน
1
ในเดือนธันวาคม ค.ศ. 1943 ปฏิญญาไคโรออกโดยรัฐบาลจีน สหรัฐฯ และอังกฤษ โดยกำหนดว่าญี่ปุ่นควรคืนดินแดนทั้งหมดที่จีนได้ยึดจากจีน รวมถึงจีนตะวันออกเฉียงเหนือ ไต้หวัน และหมู่เกาะเผิงหู
1
ด้านปฏิญญาพ็อทซ์ดัมที่ลงนามโดยจีน สหรัฐอเมริกา และสหราชอาณาจักรในปี ค.ศ. 1945 ระบุว่า "จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของปฏิญญาไคโร" โดยในเดือนสิงหาคม ค.ศ. 1945 ญี่ปุ่นยอมจำนนและสัญญาว่าจะปฏิบัติตามพันธกรณีที่กำหนดไว้ในปฏิญญาพ็อทซ์ดัมอย่างซื่อสัตย์
เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม ค.ศ. 1945 รัฐบาลจีนได้ฟื้นฟูไต้หวันและหมู่เกาะเผิงหู กลับมาใช้อำนาจอธิปไตยเหนือไต้หวันอีกครั้ง
1
จีนตอบคำถาม "ทำไมจึงเกิดประเด็นไต้หวันจนถึงตอนนี้?
1
ไต้หวันซึ่งถูกส่งกลับคืนสู่จีนทั้งโดยทฤษฏีและโดยพฤตินัยเมื่อสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สอง กลายเป็นประเด็นเพียงว่าเป็นผลพวงของสงครามกลางเมืองที่เริ่มโดยก๊กมินตั๋ง และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื่องจากการแทรกแซงของกองกำลังต่างชาติ
1
โดยในบทความระบุว่า ดังที่ผู้นำจีนกล่าวไว้ ประเด็นไต้หวันเกิดขึ้นจากความอ่อนแอและความโกลาหลของจีน และจะได้รับการแก้ไขเมื่อการฟื้นฟูชาติกลายเป็นจริง
1
#อ้ายจง #เล่าเรื่องเมืองจีน #ชีวิตในจีน
18K รับชม
  Aces
  1สงครามล่าอาณานิคมเทคโนโลยี 2แย่งเทคโนโลยี ชิป3นาโน 3ชิป 60-70% ของโลก อยู่ที่นี่ 4ใครได้ไปครอบครอง ผู้นั้น... ดูเพิ่มเติม
  • กำลังนิยมในบล็อกดิต
   Google เผยผลคำค้นหายอดนิยมประจำปี 2565 สะท้อนสิ่งที่คนไทยให้ความสนใจในปีนี้ พบว่า “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” โครงการช่วยเหลือคนจนจากรัฐบาลติดโผอันดับ 1 ของหมวดคำค้นหายอดนิยม ในขณะที่เทรนด์การค้นหาเพื่อความบันเทิงมาแรง ภาพยนตร์ ละคร/ซีรีส์ และเกมคว้า 5 ใน 10 อันดับคำค้นหายอดนิยมประจำปีนี้ คนไทยเริ่มเดินทางออกไปเที่ยวมากขึ้น
   ส่งพัสดุเคอรี่ขนาดใดก็ได้ที่ FamilyMart และ Tops ​ รับเลย !! ส่วนลดท้ายใบเสร็จมูลค่า 15 บาท สำหรับซื้อของที่ FamilyMart และ Tops ทุกสาขา​
   ภาพที่เห็นนี้ไม่ใช่โรงแรมแต่อย่างใด แต่มันคือห้องประชุมของบริษัททวิตเตอร์ที่ อีลอน มัสก์ ดัดแปลงไว้พิเศษสำหรับพนักงานทวิตเตอร์โดยเฉพาะ
   จดหมายฉบับเดียว อาจทำให้วันที่แย่ที่สุดของคุณ กลายมาเป็นวันที่สวยงามก็ได้ นี่คือเรื่องราวของบูกาโย่ ซาก้า สตาร์ทีมชาติอังกฤษ การตัดสินใจที่ผิดพลาดที่สุดของแกเร็ธ เซาธ์เกต ในยูโร 2020 คือการให้บูกาโย่ ซาก้า เป็นคนยิงจุดโทษคนที่ 5 ของทีม ในนัดชิงชนะเลิศกับอิตาลี
   ดูทั้งหมด