เป็นไปได้หลากหลายทาง
ปรุงแต่งเอง
ภาพภพชีวิตในชาติต่างๆ
จิตเบื้องลึกสุด
สิ่งที่จิตภายในคิดมาก คิดถึง นึกถึงลึกๆมาตลอด
หรือแม้แต่กระทั่งเรื่องที่เราเองก็คิดว่าตัวเราเองไม่ได้ไปนึกถึงหรือคิดถึงเลย แต่มันก็ผุดขึ้นมา
และอื่นๆ
1 ถูกใจ
280 รับชม
  • 1
    โฆษณา