สมัยก่อนเขาไม่ได้มีเรื่องของการสวดมนต์หรอก
เขาใช้คำว่า "สาธยายธรรม"
ก็เหมือนเรา พูดเรื่องทรงจำ เรื่องพระสูตรต่าง ๆ นี่แหละ
เขารู้ความหมาย เพราะมันเป็นภาษาของเขานั่นเอง
แต่พอมาถึงประเทศไทย
มาถึงยุคสมัยปัจจุบัน
เราอ่านภาษาบาลี ก็เลยกลายเป็นว่า...
มันคนละภาษากับเรานั่นเอง
เพราะฉะนั้น เราจะเริ่มต้น
จากสิ่งที่เรียกว่า "สาธยายธรรม" ก็ได้
เพราะว่าก็มีท่านผู้รู้ทั้งหลาย
แปลมาเป็นภาษาไทยอยู่แล้วนะ
อย่างเช่น เราทำวัตรสวดมนต์ที่เป็นภาษาไทย
หรือว่าการสาธยายพระสูตรต่าง ๆ
จะได้คุณประโยชน์ในเรื่องของ
เกิดความเข้าใจ รู้ความหมาย
คำว่า "สาธยายธรรม" มีความหมายนะ
ก็อย่างเช่น เราทรงจำพระสูตร
เช่น พระสูตรที่เรียกว่า "มหาสติปัฏฐานสูตร"
“ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย!
หนทางนี้เป็นทางสายเอก
...เป็นไปเพื่อความหมดจดบริสุทธิ์
แห่งสัตว์ทั้งหลาย
...เป็นไปเพื่อข้ามพ้นความโศก
ความร่ำไรรำพัน
...เป็นไปเพื่อความดับความทุกข์กาย
ความทุกข์ใจ ความคับแค้นใจ
...เป็นไปเพื่อการบรรลุธรรมที่ถูกต้อง
คือพระนิพพานได้
หนทางนี้ก็คือ สติปัฏฐาน 4
การพิจารณา กายในกาย
พิจารณา เวทนาในเวทนา
พิจารณา จิตในจิต
พิจารณา ธรรมในธรรม
มีความเพียร มีความรู้สึกตัวทั่วพร้อม
มีสติ ละความพอใจ ไม่พอใจในโลก
พิจารณากาย ที่เป็นภายในบ้าง
พิจารณากาย ที่เป็นภายนอกบ้าง
พิจารณากาย ทั้งภายในและภายนอกบ้าง
พิจารณาธรรม ถึงความเกิดขึ้นภายในกายบ้าง
พิจารณาธรรม ถึงความเสื่อมไปภายในกายบ้าง
พิจารณาธรรม ถึงความเกิดขึ้นและความเสื่อมไป ภายในกายบ้าง
สติตั้งมั่น สักแต่ว่ารู้ สักแต่ว่ารู้สึก
เพียงแค่รู้ แค่รู้สึก
ไม่ติดข้องอยู่
ไม่ยึดถืออะไร ๆ ทั้งปวงในโลกด้วย”
...ใช้ได้ตลอดรอดฝั่งเลย
การปฏิบัติตั้งแต่เบื้องต้น ท่ามกลาง ที่สุด
จบลงในพระสูตรนี้ทั้งหมดเลย
เราสามารถทรงไว้ แล้วก็เป็นหลัก
เป็นแผนที่หลักของใจ
การปฏิบัติมันจะไม่หลุดออกไปนอกเส้นทางนี้นั่นเอง
เรียกว่า ตรงทางตรงธรรม เช่นนั้นนะ
องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่า
"ต่อให้เรารู้ธรรมเป็นพันบท
แต่ไม่สามารถสงบระงับลงได้
ก็ไม่เกิดประโยชน์เท่ากับ
การที่เรารู้ธรรมเพียงแค่บทเดียว
แต่จิตสงบระงับลงได้"
ล้ำค่ากว่ามากนะ
การที่เรารู้แค่พระสูตรเดียว
แล้วนำไปประพฤติปฏิบัติเป็นหลักของใจ
เป็นหลักในการดำเนินชีวิต
จะเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูล
เพื่อความสุข ตลอดกาลนานได้
.
ธรรมบรรยาย โดย พระมหาวรพรต กิตฺติวโร
เช้าวันที่ 20 กรกฎาคม 2565
4ถูกใจ
1แชร์
178รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • กำลังนิยมในบล็อกดิต
   ราชกิจจาฯ ประกาศ ยกเลิกระเบียบทรงผมนักเรียน มีผลบังคับใช้แล้ววันนี้ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการยกเลิกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ.2563 พ.ศ.2566 ที่ลงนามโดย น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแล้ว
   BG SHARE: นโยบายของ BGC สู่รางวัลหุ้นยั่งยืน รู้หรือไม่ว่า BGC ได้รับการคัดเลือกเป็น 1 ใน 170 บริษัทรายชื่อ “หุ้นยั่งยืน” ประจำปี 2565 เป็นปีที่ 2 ต่อเนื่อง จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
   9 บทเรียนพลิกชีวิต จากปรัชญา Stoicism | 5M EP.1423 ปรัชญาสโตอิกหรือ Stoicism นั้น คือแนวคิดที่บอกให้พวกเราเรียนรู้ที่จะโอบรับและยินดีให้กับสิ่งที่เลวร้ายของชีวิต มันสอนให้เราวัดคุณค่าของตัวเองจากสิ่งที่ตัวเรานั้นสามารถทำได้ไม่ใช่จากอุปสรรคที่เกิดขึ้นกับตัวเรา เรียกได้ว่าปรัชญาสโตอิกนั้นเป็นวิธีการมอง การอธิบาย และทำความเข้าใจโลก ที่คงอยู่มาหลายศตวรรษ แล้วสำหรับชีวิตในปัจจุบันนั้นเราจะนำมาปรับใช้ได้อย่างไรบ้าง โดยในพอดแคสต์ 5M EP. นี้ เตรียมไปพบกับ 9 บทเรียนสำคัญจากปรัชญาที่มีชื่อว่า Stoicism ที่จะทำให้ตัวเรานั้นสามารถเข้าใจชีวิตได้ดีกว่าเดิม #goodtime #5minutespodcast #missiontothemoonpodcast
   ปิดตำนาน ม.กรุงเทพกล้วยน้ำไท จับตา กลุ่ม "โอสถานุเคราะห์"แปลงโฉมที่ 27 ไร่ ปิดตำนาน ม.กรุงเทพกล้วยน้ำไท บุคลากรโพสต์ภาพอำลา ตึกเก่าแก่ สัญลักษณ์ 'ความรู้ คู่ความดี' อาคาร ดร.เจริญ คันธวงศ์ จับตา กลุ่ม โอสถานุเคราะห์ แปลงโฉม 'ที่ดิน' พื้นที่ 27 ไร่ ทำเลกลางเมือง สู่ธุรกิจใหม่ ?
   ดูทั้งหมด