ในมุมมองของเรา "สามารถแยกได้" ค่ะ ถึงแม้กฎของธรรมชาติ กับ กฎที่มนุษย์ตั้งขึ้นจะดูใกล้เคียงกันไปสักหน่อย
กฎที่มนุษย์สร้างขึ้น ล้วนเกิดขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการ ของชนกลุ่มหนึ่งที่เป็นจุดศูนย์รวมอำนาจ ทำให้ง่ายขึ้นในการปกครอง จะคล้าย ๆ กับ "คอมมิวนิสต์"
ในขณะเดียวกัน อาจเป็นการหาทางออกร่วมกัน ของปัญหาในสังคมนั้น ๆ โดยกฎเกณฑ์นี้จะเป็นที่ยอมรับ และปฏิบัติโดยทั่วกัน หากใครมีพฤติกรรมที่ผิดแผก อาจถูกดูแคลน จนถึงได้รับบทลงโทษ ที่ร้ายแรงต่างกันไป คล้ายกับ "ประชาธิปไตย" ที่เราคุ้นเคยกัน
ส่วนกฎของธรรมชาตินั้น อยู่เคียงคู่กับธรรมชาติโดยตลอด เกิดขึ้นก่อนที่มนุษยชาติจะอุบัติขึ้นในโลก เป็นเรื่องที่ไม่ซับซ้อน คล้ายหลักธรรมของพระพุทธศาสนาที่ว่า "ใครทำสิ่งใด ย่อมได้รับผลนั้น" หรือเรียกอีกชื่อว่า "กฎแห่งกรรม"
เช่น ถ้าหากเราตัดไม้ ทำลายป่า ผลที่ตามมา คือ โลกจะร้อนขึ้น โอกาสเกิดน้ำป่าไหลหลากที่เพิ่มขึ้น ส่งผลต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์โดยตรง ทั้งบ้านเรือนที่เสียหายจากน้ำป่า โรคภัยต่าง ๆ ที่มากับสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนไป
ในสมัยพุทธกาล พระพุทธเจ้าทรงเคยแสดงธรรม เรื่องกฎแห่งกรรม ดังนี้
พระนางโรหิณี เป็นพระขณิษฐาของพระอนุรุทธะ ประชวรเป็นโรคผิวหนังร้ายแรง ทรงละอายจนไม่กล้าพบผู้ใด เมื่อพระอนุรุทธะมาถึงเมืองกบิลพัสดุ์ เหล่าพระญาติต่างมาชุมนุมกัน เว้นแต่พระนางโรหิณี พระอนุรุทธะจึงถามหา ทราบความว่าพระนางเป็นโรคผิวหนัง พระเถระให้เชิญพระนางออกมาแล้วทรงแนะนำ ให้ทำบุญโดยการขายเครื่องประดับต่างๆ เท่าที่มีอยู่ แล้วนำทรัพย์มาสร้างศาลาโรงฉัน ท่านขอแรงพระญาติที่เป็นชาย ให้ช่วยกันทำโรงฉัน
พระนางโรหิณีทรงเชื่อ เมื่อสร้างโรงฉัน 2 ชั้นเสร็จแล้ว ทรงปัดกวาด ตั้งน้ำใช้ น้ำฉัน สำหรับพระภิกษุสงฆ์เอง ถวายขาทนียะโภชนียาหารแก่ภิกษุสงฆ์เป็นประจำทุกวัน โรคผิวหนังของพระนางค่อยๆ หายไปทีละน้อยจนเกลี้ยงเกลา โรคนี้เป็นโรคที่เกิดแต่กรรม ต้องเอาบุญมาช่วยรักษา ลดอิทธิพลแห่งกรรมจนไม่มีอานุภาพในการให้ผลอีกต่อไปเหมือนคนกินยาเข้าไปปราบเชื้อโรค
วันหนึ่ง พระพุทธเจ้าเสด็จมาเสวยที่โรงฉันของพระนางโรหิณี แล้วตรัสให้พระนางทราบว่าโรคนั้นเกิดขึ้นเพราะกรรมของพระนางเองในอดีตกาล พระนางโรหิณีเป็นอัครมเหสีของพระเจ้ากรุงพาราณสี มีจิตริษยาหญิงนักฟ้อนคนหนึ่งของพระราชา ทั้งทำเองและใช้ผู้อื่นเอาหมามุ้ยโรยลงบนสรีระ ของหญิงนักฟ้อนคนโปรดของพระราชา
นอกจากนี้ยังให้บริวารเอาหมามุ่ย ไปโปรยบนที่นอนของหญิงนักฟ้อนคนนั้นอีกด้วย หญิงนักฟ้อนคันมาก เป็นผื่นพุพองขึ้นมา ได้รับทุกขเวทนาแสนสาหัส นี่คือบุพพกรรมของพระนางโรหิณี พระพุทธเจ้าตรัสเตือนว่าพึงละความโกรธความถือตัวเสีย
ไม่ว่าจะเป็นกฎเกณฑ์ที่มนุษย์สร้างขึ้น กฎของธรรมชาติ หรือกฎแห่งกรรม สุดท้ายแล้วตัวเราเอง ยังคงต้องเคารพกฎเกณฑ์ และกติกาที่เป็นสากลเช่นเดิม ทุกอย่างในโลกที่เกิดขึ้น มีข้อดีซ่อนอยู่ในตัวเองเสมอ
114 รับชม
  คำตอบอื่น (7)
  • ไม่ค่อยเก๊ทอ้ะค่ะ คำถามยากจรุง แหะะ
   แค่อยากจะแว้บมาเม้าท์มอยว่า
   ศาสตร์จากกฏของธรรมชาติ มักจะเป็น วิทยาศาสตร์
   จึงทำให้นักฟิสิกส์ชื่อดังบอก...
   84 รับชม
   • ผมว่าเราแยกจากกฏธรรมชาติมามากแล้ว เช่นกรอบสังคมที่ใช้กฏเชื้อชาติมาตัดสินฐานะ ชาติตระกูล ความฉลาด รวมถึงอาชีพด้วย ทำให้เกิดความเลื่อมล้ำอยากมากในสังคม แต่ไม่มีใครสงสัยและอยากจะพัฒนาแนวคิดนี้เลย ผมมองว่านี่คือจุดบอดที่น่าสนใจครับ...
    84 รับชม
    • 63 รับชม
     • ได้ค่ะ หลักง่ายๆ ที่ทำให้แยกแยะได้ คือสิ่งมนุษย์สร้างขึ้นเช่น กฏหมาย จารีตประเพณี มารยาท หลักการพูด กฏชุมชน เป็นต้น
      64 รับชม
      • เรื่องราวในคำว่าธรรมชาติของโลกที่เราอาศัย ที่เรามีกาย มีอารมณ์ มีจืต ตัวเราที่แท้จริง คือจิต ที่ถูกธรรมชาติอย่างหนึ่ง ร้อยรัดห่อหุ้มจิตอยู่ เค้าบอกว่า เป็นอวิชชา อุปาทาน วิบากกรม ปกปิดจิตอยู่ ให้จิตรับรู้ อารมณ์ที่เข้ามาครองกาย อารมณ์ที่เกิดขึ้น นำพากายวิญญาณทั้งหก แล้วก็จิต ไปกร...
       269 รับชม
       • กฎธรรมชาติ​ก็​คือ​กฏธรรม​ชาติ.. ถึง​อย่าง​ไร​เรา​ก็​เป็น​ส่วนหนึ่ง​ของ​ธรรมชาติ​ค
        ครับ​
        136 รับชม
        • น่าจะได้
         🌱🌾กฏของกระจก
         🌾คือสะท้อนภาพกลับมา
         🌾กฏของเวลา...
         114 รับชม
         • กำลังนิยมในบล็อกดิต
          • รู้จักกับ 'อนุตตรธรรม' ลัทธิความเชื่อสุดแปลกต้นกำเนิดจากจีน ช่วงนี้หลายคนน่าจะได้ยินชื่อของลัทธิที่เรียกว่า 'อนุตตรธรรม' จากข่าวโรงเรียนมัธยมชื่อดังแห่งหนึ่งในจังหวัดอุบลราชธานี ที่มีการประกอบพิธีกรรมตามลัทธิดังกล่าว โดยอ้างว่าเป็นกิจกรรมเข้าค่ายธรรมะ
          ปัจจัยที่ทำให้ค่าระวางเรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาเหวี่ยงขึ้นลงเหมือนรถไฟเหาะ ในช่วงของการแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่มีความรุนแรงมากเป็นประวัติการณ์ นอกจากผลกระทบทางด้านสาธารณสุข ที่มีผู้ติดเชื้อรวมกว่า 643 ล้านคน และเสียชีวิตกว่า 7 ล้านคนทั่วโลก COVID-19 ยังส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจทั่วโลก ไม่เว้นแม้แต่ธุรกิจการขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์
          • ธุรกิจข้ามเวลา 'คองโก กุมิ' บริษัทก่อสร้างสัญชาติญี่ปุ่น ที่เปิดกิจการนานกว่า 1,400 ปี
          การจำกัดราคาน้ำมันของรัสเซียจะส่งผลกระทบต่อปูตินทันที การจำกัดราคาน้ำมันของรัสเซียจะจำกัดรายได้ของรัสเซียสำหรับ "สงครามที่ผิดกฎหมายในยูเครน" ซึ่งข้อมูลตรงนี้สหรัฐฯ ระบุ
          ดูทั้งหมด