เซลลูโลสจากแบคทีเรียที่ถูกเสริมแรงด้วยหางน้ำยางและน้ำยางธรรมชาติสดเพื่อปรับปรุงสมบัติเชิงกล เคมีและไดอิเล็กทริก
ในปัจจุบันการนำไบโอพอลิเมอร์มาใช้ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก เนื่องจากความใส่ใจในสิ่งแวดล้อมที่มากขึ้น ดังนั้นความต้องการใช้งานพอลิเมอร์จากธรรมชาติมาใช้แทนพอลิเมอร์จากซากฟอสซิลหรือน้ำมัน
ซึ่งไบโอพอลิเมอร์จากเซลลูโลส ที่ได้มาจากแบคทีเรีย ได้นำมาใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย แต่เซลลูโลสจากแบคทีเรียยังมีข้อจำกัดในด้านสมบัติการดึงยืด ทางทีมวิจัย RTEC ได้ศึกษาและวิจัยเรื่อง เซลลูโลสจากแบคทีเรียที่ถูกเสริมแรงด้วยหางน้ำยางและน้ำยางธรรมชาติสดเพื่อปรับปรุงสมบัติเชิงกล เคมีและไดอิเล็กทริก เพื่อพัฒนาสมบัติดังกล่าว แผ่นฟิล์มที่พัฒนาขึ้นสามารถไปใช้ประโยชน์ในด้านอิเล็กทรอนิกส์ได้
งานวิจัยนี้เป็นความร่วมมือกันระหว่าง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย National Taiwan University ประเทศไต้หวัน และศูนย์วิจัยเทคโนโลยียาง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดย ดร. อดุลย์ นิ่มไพบูลย์
ผลการวิจัยพบว่า สมบัติเชิงกลของแผ่นฟิล์มเซลลูโลสจากแบคทีเรียเพิ่มขึ้นเมื่อเสริมแรงด้วยหางน้ำยางและน้ำยางสด แผ่นฟิล์มที่ได้สามารถย่อยสลายได้ 50% -100% ภายใน 4-6 สัปดาห์ นอกจากนั้นยังพบสมบัติที่น่าสนใจ เมื่อแผ่นฟิล์มเซลลูโลสจากแบคทีเรียถูกเสริมแรงด้วยหางน้ำยาง ค่า dielectric constant และ dielectric loss เพิ่มขึ้น โดยสมบัติที่พัฒนาขึ้นนี้สามารถนำแผ่นฟิล์มเซลลูโลสจากแบคทีเรียที่ถูกเสริมแรงด้วยหางน้ำยางไปใช้ประโยชน์ในด้านอิเล็กทรอนิกส์ได้
173 รับชม
  • กำลังนิยมในบล็อกดิต
   การจำกัดราคาน้ำมันของรัสเซียจะส่งผลกระทบต่อปูตินทันที การจำกัดราคาน้ำมันของรัสเซียจะจำกัดรายได้ของรัสเซียสำหรับ "สงครามที่ผิดกฎหมายในยูเครน" ซึ่งข้อมูลตรงนี้สหรัฐฯ ระบุ
   ปัจจัยที่ทำให้ค่าระวางเรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาเหวี่ยงขึ้นลงเหมือนรถไฟเหาะ ในช่วงของการแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่มีความรุนแรงมากเป็นประวัติการณ์ นอกจากผลกระทบทางด้านสาธารณสุข ที่มีผู้ติดเชื้อรวมกว่า 643 ล้านคน และเสียชีวิตกว่า 7 ล้านคนทั่วโลก COVID-19 ยังส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจทั่วโลก ไม่เว้นแม้แต่ธุรกิจการขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์
   เซ็นทรัลเวิลด์ ชี้แจง กรณีไฟไหม้ภายในศูนย์การค้า และเกิดความชุลมุน หลังจากนี้ยังคงเปิดปกติ หลังจากเกิดไฟไหม้ภายในศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ บริเวณต้นคริสต์มาสใต้บันไดเลื่อน ซึ่งมีเปลวไฟและควันเกิดขึ้น
   • รู้จักกับ 'อนุตตรธรรม' ลัทธิความเชื่อสุดแปลกต้นกำเนิดจากจีน ช่วงนี้หลายคนน่าจะได้ยินชื่อของลัทธิที่เรียกว่า 'อนุตตรธรรม' จากข่าวโรงเรียนมัธยมชื่อดังแห่งหนึ่งในจังหวัดอุบลราชธานี ที่มีการประกอบพิธีกรรมตามลัทธิดังกล่าว โดยอ้างว่าเป็นกิจกรรมเข้าค่ายธรรมะ
   ดูทั้งหมด